Hold Fokus hadde som målsetting å endre holdningene til norske sjåfører i forhold til bruk av mobilen bak rattet. I følge tall fra Statens Vegvesen skyldes én av tre ulykker uoppmerksomhet. Mobilen må ta en stor del av skylden for dette. I en undersøkelse i forbindelse med kampanjen innrømte en av tre at de fokuserer på andre ting enn selve kjøringen når de sitter bak rattet. Derfor ble det viktig for Gjensidige og Trygg Trafikk å gjøre noe med både holdninger og nordmenns handlinger i forhold til denne problematikken. Det ble viktig å ikke bare løfte problemet, men også å kunne tilby en god og enkel løsning.

Rasteplasser ble tasteplasser
Den enkle løsningen kom i form av lanseringen av Tasteplasser. For å gjøre det enklere for norske bilister å stanse for å bruke mobilen, ville Gjensidige og Trygg Trafikk til rette rasteplasser rundt omkring i landet med gratis wi-fi. I dialog med Statens Vegvesen og OneCall som leverte den tekniske løsningen ble det laget tydelige skilter som informerte om tilbudet, og satt opp egne wi-fi løsninger på utvalgte rasteplasser over hele landet.

Verdens første rasteplass ble lansert på Trengereid utenfor Bergen. Åpningen ble gjort sammen med UP, og tilstede var også statssekretær Tom Cato Karlsen fra Samferdselsdepartementet. Bilister som ble vinket inn av UP i en ekstraordinær kontroll fikk en hyggelig overraskelse i form av informasjon om det nye tilbudet, kaffe og ferske boller. Og en velment oppfordring fra statssekretæren, Trygg Trafikk og Gjensidige.

Lanseringen ble svært godt mottatt, og skapte stor nasjonal oppmerksomhet. Den dannet også grunnlaget for en lang rekke regionale tasteplassåpninger gjennom månedene som fulgte. Også disse fikk god mottakelse fra publikum, og skapte stor lokal medieoppmerksomhet.

Massiv mediedekning og valgt til ett av årets nyord
Tasteplassåpningene ble en stor suksess. De ulike åpningene fikk til sammen 158 klipp i flere norske medier, både lokalt og nasjonalt. I tillegg har de fått mye oppmerksomhet i sosiale medier, og i trafikkrelaterte miljøer som blant lastebileiere og trafikkskoler. Medieomtalen har hatt en total rekkevidde på 7 millioner. Men det kanskje aller beste beviset på kampanjens synlighet og suksess kom i desember 2015 da Norsk Språkråd kunngjorde at Tasteplass var på listen over de 10 beste nyordene dette året. Gjensidige og Trygg Trafikk har også fått en lang rekke henvendelser fra norske kommuner som ønsker tasteplasser til sitt distrikt.