─ Vi ønsket oss et allsidig byrå som evner å tenke helhetlig, og som har solid forståelse av de ulike kanalene og virkemidlene. PR-operatørene ga et veldig godt inntrykk, og fremstår som kunnskapsrike, kreative og engasjerte. Vi er derfor glade for å få dem med på laget og ser frem til et langt og godt samarbeid, sier Sara Møllebakken, konstituert markedssjef Norge, Norges sjømatråd.

PR-operatørene skal utvikle og implementere kommunikasjonskonsepter og tiltak på tvers av fortjente, egne og betalte kanaler.

─ Vi er opptatt av å finne de beste og mest effektive løsningene, uavhengig av kanal. Vi opplever at PR-operatørene deler denne tilnærmingen, og at de sammen med vårt mediebyrå Mindshare vil levere god kommunikasjon med dokumentert effekt, sier Sara Møllebakken.

─ Den norske sjømatnæringen spiller en sentral rolle for nasjonen Norge, og vil bli enda viktigere i årene som kommer. Næringen har mange spennende og sammensatte kommunikasjonsbehov, og vi ser frem til å jobbe tett med Sjømatrådet for å styrke sjømatens posisjon i Norge i årene som kommer, sier Marius Meltvedt, rådgiver i PR-operatørene.

Teamet i PR-operatørene som skal jobbe med Sjømatrådet består av Eline Berg Ihler, Hanne Kjærnes, Kine Syvertsen, Stian Rønvåg og Marius Meltvedt.

Marius Meltvedt
Rådgiver i PR-operatørene

Innlegget er hentet fra PR-operatørenes hjemmeside