Med digitaliseringen av radiomediet har radiotilbudet i Norge blitt utvidet fra fem til trettien riksdekkende kanaler i løpet av FM-slukkeåret 2017. P4-gruppen har gått fra å drive én rikskanal - P4 Lyden av Norge -, til å drifte og kringkaste åtte kommersielle radiokanaler: P4 Lyden av Norge, P5 Hits, P6, Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9 Retro, P10 Country og NRJ. Flere kanaler betyr også mer fragmenterte lyttermønstre.

For å sikre at den mer fragmenterte lyttingen på flere kanaler måles korrekt, samt å fange opp veksten i nettradiolytting, bruken av smarthøyttalere og økt interesse for podcast, har NRK, Bauer Media og P4-gruppen gått sammen om en ny radiomåling gjennomført av Nielsen. Målingen dokumenterer hvor mange som hører på de ulike radiostasjonene, hvem som lytter og hvor lenge de lytter, og er et viktig verktøy både for kommersielle og redaksjonelle analyser, ikke minst for profesjonelle kjøpere av radiomediet.

Effektmåling i fokus for P4-gruppen

Analysesjef Aslaug Kalve i P4-gruppen sier de siste årenes utvikling har gjort at det nå presser seg fram et behov for å måle effekt av radio på en bedre måte.

Ikke bare er radiomediet blitt mer fragmentert, men hele mediebildet endrer seg i en enorm fart og mulighetene for komplisert sammensatte kampanjer stiller økende krav til dokumentasjon. Det er derfor helt sentralt å kunne tilby innsiktsfulle analyser på effekt.

- Dokumentasjon av kampanjeeffekter er i dag et av de viktigste virkemidlene for synliggjøring av måloppnåelse. P4-gruppen har gjennom mange år etablert en solid effektdatabase, men tiden er nå inne for å ta steget videre. Det innebærer en mer strategisk tilnærming til dokumentasjon av radios effekt, ikke bare alene, men også målt opp mot og sammen med andre kanaler i kundens mediemiks, sier Kalve.

Salg og Markedssjef i Penetrace, Elisabeth Frick, bekrefter at det stilles høyere krav til dokumentasjon av effekt nå enn tidligere.

- Det holder ikke lengre å rapportere hvor mange som har sett eller hørt en kampanje. Mediene må bevise ROI for sine kunder og forsvare sin plass i mediemiksen. Over 7000 strukturerte kampanjemålinger i Penetrace muliggjør rapportering av snitt på tvers av bransjer, medier og annonsørens egen historie. Vi dokumenterer kampanjeeffekter på ulike parametere igjennom marketing funnel og har over en tiårs periode bygget en solid effektdatabase på tvers av ulike mediekanaler. Vi gleder oss nå skikkelig til å levere for P4-gruppen, sier Elisabeth Frick.

Analysesjef Aslaug Kalve sier P4 nå ser fram til å samarbeide med Penetrace, og at det er enkelt å forklare hvorfor valget falt på nettopp dem.

- Penetrace er unik i den forstand at selskapet er en uavhengig leverandør på effektdokumentasjon, og kan etter mange års strategisk arbeid med tester på tvers av ulike mediekanaler og bransjer tilby en solid benchmarkdatabase. For at test av effekt skal gi mening i dag må man ha en benchmark utover en selv å forholde seg til.

 

Fakta om radiolytting i første kvartal 2019:

 • Daglig dekning i riksuniverset er på 3 026 000 lyttere i aldersgruppen 10+
 • Daglig dekning P4-gruppens kanaler 1 173 000
 • Ukentlig dekning i riksuniverset er på over 4 millioner lyttere
 • Ukentlig dekning P4-gruppens kanaler 2 483 000
 • Gjennom én måned har 97 prosent av befolkningen hørt på radio
 • Befolkningen i Norge i aldersgruppen 10+ bruker 144 minutter på riksdekkende radio hver dag
 • 25% av befolkningen lytter daglig på en av P4-gruppens kanaler og husets kommersielle markedsandel er 65%

Fakta om Penetrace:

 • Nordens største effektbase med over 7000 kampanjemålinger
 • Verktøy for optimalisering av markedsinvesteringer.
 • 8000 brukere i 40 land
 • Utviklet av Telenor, Gjensidige, Steen & Strøm, BI, Boots og Bring i 2005-2007.
 • Største eiere: Verdane Capital, Incepto og Tunsli & Co.
 • Adm. direktør og gründer: Henning Tunsli, henning@penetrace.com / 92803069

 

Kontaktperson P4-gruppen: aslaug.kalve@p4.no

Kontaktperson Penetrace: elisabeth@penetrace.com