Effektiv evaluering av dine kampanjer

Vær sikker på at du når frem med budskapet i din kampanje. Kom i gang med en post-test i løpet av 48 timer.

HVA GIR POST-TEST SVAR PÅ? 

Du får svar på hvor vellykket din kampanje var. Eksempler er; Er kampanjen tydelig på ønsket budskap og avsender? Er kampanjen godt likt, og evner den å styrke merkevaren? Gir reklamen et godt etterlatt inntrykk? Er kampanjen troverdig, attraktiv og relevant? Trigger kampanjen til ønsket atferd? Hvordan presterer kampanjen i forhold til benchmark?

HVORDAN GJENNOMFØRES DET? 

Du legger inn dato for ønsket oppstart, reklamemateriell og reklamekanaler som skal testes, og det opprettes et eget bibliotek. Resultatene blir visualisert umiddelbart etter at siste intervju er gjennomført. Alle dine tester lagres i biblioteket og kan enkelt sammenlignes. Som standard gjennomføres 500 intervju i et representativt utvalg av målgruppen.

HVORDAN RAPPORTERES DET? 

Resultatene visualiseres i vår dashboardløsning, Campaign Monitor. Her kan du se resultatene, lagre kampanjemateriell samt eksportere resultatene til andre formater som Excel og Powerpoint. Resultatene sammenliknes mot ulike benchmarks som egne tidligere tester, ulike bransjer eller kampanjer med lik mediemix. Penetrace sin benchmarkbase er trolig Nordens største med over 10 000 gjennomførte post-tester siden 2008.

Det er enkelt å gjennomføre en post-test. Bestill i dag, og du er i gang i løpet av 48 timer.