Penetrace har siden 2014 overvåket kjøpsplanene til forbrukere. Det innhentes ukentlig oversikt over hvem som har kjøpsplaner for en rekke produktkategorier. Forbrukerne får følgende spørsmål både før og etter kjøp:

  1. Hvilke produkter vurderer du å kjøpe fra hvem, hvor, når, og for hvor mye?
  2. Hva kjøpte du, fra hvem, hvor, når og for hvor mye.

- Vi vet til en hver tid hvor mange og hvem det er som vurderer å kjøpe produkt A, B eller C fra kjede X, Y eller Z. Vi har full oversikt over profilen på målgruppen og hvilke produkter de vurderer å kjøpe. Men enda mer spennende er det at vi også vet hva de faktisk endte opp med å kjøpe og hvor de kjøpte det. Dermed vet vi hvilke kjeder som er best på å konvertere vurdering til salg, og hvem som har størst kundelekkasje til konkurrenter , sier Head of Client Performance, Caspar Wildhagen i Penetrace.

Kjøpsindeksen går i dybden og spør hvordan og hvorfor kjøpet skjer. Det kartlegges også hvorvidt et kjøp er drevet av lyst eller behov, om noen er blitt anbefalt et produkt, eller om de har sett omtale eller reklame for produktet. Det stilles også spørsmål om hvorfor planene eventuelt ble endret. Alle respondenter har en demografisk profil med alder, kjønn, bosted, inntekt, barn og en rekke andre ting.

Nytteverdien ligger i tilgang til bransje og konkurrentinformasjon som gjør det enklere å gjennomføre mer målrettede og relevante kampanjer. Kjedene kan maksimere kjøp med kampanjer rettet mot de som faktisk planlegger å handle i kjeden og øke konverteringen ved å kommunisere direkte mot dem som de vet planlegger å handle hos en konkurrent.

Antall produktkategorier som undersøkelsen omfatter øker stadig. I dag kartlegges følgende hovedkategorier med tilhørende produkter:

  • Bygg & oppussing
  • Elektronikk & hvitevarer
  • Sportsutstyr
  • Møbler og interiør

- Det er klart at dette er verdifull informasjon. Den kjeden som klarer å treffe målgruppen best og på riktig tidspunkt vinner kampen om kundene – sier Caspar Wildhagen.