Da vårt søsterbyrå i Drammen måtte kaste inn håndkleet, havnet både kunder og medarbeidere i en vanskelig situasjon. Kundene sto i prinsippet uten byrå, og medarbeiderne uten jobb. Og ingen hadde lyst til å avslutte samarbeidet. Mangeårige kunderelasjoner er tross alt ikke noe man bare klipper av fra den ene dagen til den andre. I hvert fall ikke når løsningen ligger bare 4 mil unna. Fire sentrale medarbeidere i Drammen ble invitert til å begynne her i Oslo og kunne samtidig fortelle kundene sine at de som ønsket det var velkomne til å følge med. De langt fleste takket ja uten betenkningstid, og dermed ble tirsdag 3. september dagen da Oktan Oslo vokste med rundt 30 prosent.

Nå teller byrået i Kongens gate 19 hoder, en knirkefri utvidelse siden de nyankomne tross alt er gamle kjente og kolleger som vi har samarbeidet tett med om mange kunder og prosjekter. Og drammenskundene, som i praksis betyr kunder fra Oslo til Kongsberg, er allerede i ferd med å finne seg godt til rette med et tjenestetilbud og en samlet kompetanse som langt overgår det noe enkeltstående byrå i Drammen noensinne har kunnet tilby.

For det er nettopp det sømløse samarbeidet med andre fagmiljøer og annen spisskompetanse innenfor MediaBergen-systemet som er noe av Oktans styrke som fullservicebyrå. I Oslo deler vi lokaler og samarbeider mye med Respons Analyse om innsikt og strategigrunnlag for kundene. Andre samarbeidende søsterselskaper er nettbutikkpionerene Digitroll og teknologiselskapet Apility. Og a propos kompetanse; parallelt med tilskuddet fra Drammen har vi utvidet den digitale kompetansen ytterligere med Nassira Amrani som er ansatt som digitalmarkedsfører.