I Northern Beat er vi 27 designere. Som konsulenter er vi nå inne i en ekstremt uoversiktlig og vanskelig tid hvor vi har lite kontroll på kunder og oppdrag fra uke til uke. Truslene er mange – kundene våre permitteres, produktene de leverer er plutselig irrelevante, sykdom og karantene begrenser oss og motivasjonen og bekymringer kommer og går. Vi står plutselig i en ny og ukjent virkelighet sammen med resten av Norge – og verden.

Men en ting er det bred enighet hos oss om – kan vi, så skal vi unngå permitteringer! Årsakene til dette er kanskje selvsagte:

 • med ansatte i permisjon så stopper butikken helt opp, kundeprosjekt eller ikke, det er nok av arbeid å ta tak i
 • det er avgjørende for folks helse at man har en meningsfull hverdag. Verdien av å kunne bidra til å bedre situasjonen vi står i er uvurderlig
 • i en tøff tid etterstreber Northern Beat som arbeidsgiver å tilby stabilitet og fundament. Denne stormen skal vi ri av sammen, så langt det lar seg gjøre

Hvis vi skal få til en meningsfull arbeidshverdag som bidrar til verdiskapning så må vi bruke kreativiteten for det den er verdt og legge ned en betydelig innsats i faktisk arbeid og dialog med nettverket vi har bygd opp rundt oss.

I disse dager har vi fokus på fem konkrete grep – fundamentert på dugnadsånd og solidaritet - som vi satser på at skal få oss gjennom denne tiden vi plutselig står i.

1. Solidarisk lønnsprinsipp

Hos oss har vi en lønnsmodell som gjør at hver enkelt konsulent lønnes etter utfakturerte timer, med en grunnlønn i bunn. I en oppgangstid med stor etterspørsel etter våre tjenester så kommer konsulentene svært godt ut av denne modellen. Og oppgangstid er den eneste virkeligheten vi har kjent i selskapets 8 år lange historie. Men hva skjer når noen kunder begynner å stramme inn? Og enkelte konsulenter plutselig ikke fakturere ut alle sine timer? Jo, da starter vår egne interne dugnad. Vi verdisetter alt arbeid, internt som eksternt, og fordeler inntektene likt på alle som jobber. Et solidaritetsprinsipp som dette bryter med ansettelseskontrakter, så det må baseres fult og helt på samtykke fra hver enkelt konsulent. Prinsippet ble presentert og bifalt av alle i samme moment.

2. Alle i arbeid – intern verdiskapning

Noen av våre kunder har begynt å trekke i bremsen – de reduserer antall konsulenter eller avslutter prosjekter omgående. Og det betyr at noen av oss plutselig sitter uten fakturerbart arbeid. Derfor er dette tiden for å se på intern verdiskapning. Vi har satt i gang et taskforce-team som jobber med ulike akser:

 • Vårt eget salgs- og presentasjonsmateriell
 • Newbizz på vegne av våre kunder - produkter og tjenester som kan skape nye innteksmodeller eller forbedre eksisterende tjenester. Her jobber vi etter no cure – no pay prinsippet
 • Produkter og tjenester som kan løse generelle bransjeutfordringer
 • Produktifisering av egne tjenester som for eksempel kurs og opplæring, metode, verktøy etc

 

3. Ydmyk og åpen dialog med kunder og nettverk

Vi har i denne tiden hatt en nær dialog med alle våre kunder. Enkelte har redusert eller stoppet opp uttaket hos oss, men vi har også flere kunder som gjør det motsatte. De ønsker å strekke ut en hjelpende hånd i en krevende situasjon og utøker vårt engasjement. Det settes på flere konsulenter, tidligere oppstart av planlagte prosjekter eller gis rom for å utforske nye løsninger.

Ved å være både ærlig og tydelig på at denne situasjonen er tøff for oss, har vi blitt møtt med kunder som virkelig tar en for laget. Stor takknemmelighet til dugnadsånden som finnes i de fleste kriker og kroker om dagen!

4. Ta vare på hverandre 

Alle våre konsulenter jobber hjemmefra. Og situasjonen for hver enkelt kan være svært ulik. Noen lever alene og kjenner ekstra godt på isolasjonen, andre har små barn og opplever det som utfordrende å få til en produktiv arbeidshverdag. Enkelte bekymrer seg med permitterte eller syke familiemedlemmer, mens frykt for eller faktisk sykdom er andres største utfordring. Uavhengig av situasjon så oppleves tiden vi lever i akkurat nå som utfordrende og vanskelig for de aller fleste.

Det vi som selskap og kolleger kan bidra med er nok informasjon, praktisk tilrettelegging og omsorg for hverandre. Noen konkrete grep som vi har prioritert:

 1. Kontorstoler og skjermer er sendt hjem til de fleste
 2. Fleksibel arbeidstid – fordelt på hele døgnet
 3. Digitale treningsøkter hver dag
 4. Hyppige fellesmøter med info om kunder, prosjekter og annet nytt
 5. Kaffepauser, quiz og annen hygge fungerer mye bedre enn forventet på video
 6. Mye deling fra hverdagen på Slack

5. Salg, salg, salg

Salg er kanskje enda viktigere nå enn noen gang, og kanskje enda mer krevende enn noen gang. Her nytter det ikke å være redd for å ta opp telefonen. Vi prater mye med eksisterende kunder og diskuterer muligheten for å bruke denne tiden til å se på nye digitale grep. Vi er og i tett dialog med flere aktører i vårt utvidede nettverk – også her har vi klart å hente ut arbeid som kan igangsettes nå.

Vi har forsøkt oss på et stunt hvor vi gir bort noen rådgivingstimer for å komme i dialog med nye selskaper. Dette stuntet har bidratt til nye dialoger som kanskje kan bli solide og langsiktige kundeoppdrag.

De ulike salgstiltakene bekrefter at mange aktører anser tiden vi er inne i nå som helt kritisk i forhold til å komme opp med nye smarte digitale løsninger.

Meningsfull arbeidshverdag

Dette er konkrete grep som vi nå jobber etter for å skape en meningsfull arbeids-hverdag, og for å unngå å måtte permittere konsulenter. Vi har tro på at dette skal få oss gjennom krisen – så vil tiden vise om vi har rett. Det oppleves i hvertfall som veldig verdifullt å stå i utfordringene som en samlet gjeng.

Denne artikkelen er skrevet av Cecilie Tveter, senior interaksjonsdesigner og fagleder for UX hos Northern Beat. Les flere artikler fra Northern Beat her.