Over hele Norge finnes det utstyrssentraler hvor man kan låne sports- og fritidsutstyr gratis. Utstyret som er kjøpt inn er helt nytt, og nesten ubrukt. Man kan låne alt fra langrennsski, skøyter, snowboard, sykler, telt, kano, rulleskøyte, pennyboard, sykkelvogn, bæremeis og mye mer helt gratis. Dette er kanskje Norges best bevarte hemmelighet, men om litt vil det hele tilgjengeliggjøres for hele norges befolkning.

“Den nye digitale tjenesten skal gjøre det enkelt å se hvor i landet det finnes utstyrssentraler, se hva de har av utstyr og i noen av BUA-ordningene vil det bli mulig å reservere utstyr. Målet med tjenesten er å få flere barn og unge i aktivitet. Utstyr er for mange en barriere for å bli med på sports- og fritidsaktiviteter. Det skal det bli en slutt på. Alle skal ha muligheten til å prøve mange forskjellige aktiviteter, uten at man må kjøpe utstyret først. Det er bra i et folkehelseperspektiv, og ikke minst er det bra for miljøet. I stedet for at hver og en skal ha boder og garasjer fulle av telt, sykler, skøyter og ski, så kan man låne når man trenger det”, sier Monica Vogt, Daglig leder i BUA.   

BUA er en sosial entreprenør, som med støtte av Gjensidigestiftelsen og NAV sosiale entreprenører er i ferd med å samle alle landets utstyrssentraler under en paraply. Per i dag er 37 utlånsordninger fordelt på 28 kommuner med i BUA. "I tillegg til å utvikle en digital tjeneste, jobbes det med å etablere en merkevare og et franchisekonsept. Det skal være kult å låne utstyr i BUA, og da må vi bort fra etablerte sannheter om at utstyrssentraler kun er for fattige", sier Vogt. Dette kan bli den nye fritidsklubben, stedet å droppe innom på vei til gøye aktiviteter m.m.

“Vi har alt gjennomført en spennende og innsiktsfull Design sprint hvor vi identifiserte kjernen i brukerreisen og validerte prototypene opp mot kjernemålgruppen. Dette ga oss verdifull innsikt vi nå tar med oss inn i den videre prosessen for å skape et godt produkt for brukerne, både for de som skal låne, men også for de som skal administrere utlån og bruke verktøyet i hverdagen. Alle samtaler vi har hatt med ulike aktører i innsiktsfasen er utelukkende positive og fulle av begeistring rundt det som skal skapes. BUA skaper også et enormt engasjement rundt løsningen via sitt samarbeid med Norges Idrettsforbund, DNT Ung m.fl. Norse Digital gleder seg til å ta fatt på den videre produktutviklingsprosessen”, sier Lasse Bjørseth, Daglig leder i Norse Digital.