Kollektivtransportproduksjon hadde for noen år siden over 4000 ansatte, flere ulike datterselskaper og var veldig usynlige som merkevare. Det var mange gode grunner til å tenke nytt. Mission hjalp dem i prosessen med å bytte navn til Sporveien.

Når først navnet var bestemt, var det behov for en klar, tydelig og samlende profil i markedet som kunne hjelpe dem å øke kjennskapen. Behovet var en robust, moderne identitet som kunne posisjonere Sporveien som den viktige samfunnsaktøren de er. Den skulle også bidra til rekruttering av nye kompetente og motiverte medarbeidere, og samtidig være fleksibel nok til å dekke de økende kommunikasjonsbehovene.

Sporveien sitt purpose statement

«Med den nye logoen og merkevaren, har vi klart å etablere en helt annen synlighet enn det vi hadde tidligere. Den har også bidratt til å bygge en veldig sterk og god kultur internt i selskapet. Dette har vært helt avgjørende for at vi har kunnet lykkes med de strategiske målsettingene vi har hatt som virksomhet de siste årene.»

- Torgeir Kristiansen
Konserndirektør kommunikasjon og samfunn, Sporveien

 

Gjør deg kjent med hvordan samarbeidet vårt sammen med Sporveien ble en langvarig relasjon og en suksess for begge parter.

Trykk her for å se hele prosjektet!