Mange lederteam fokuserer naturligvis på økonomisk grundighet og regelverksetterlevelsen som kreves av tegningsgarantistene i børsnoteringsprosessen. Men de unnlater å legge grunnlaget for en vellykket prosess ved ikke å vurdere hva merkevaren deres står for, og hvordan investorer, analytikere og banker oppfatter den. Hva er hovedbudskapet som vil få finansmarkedet til å investere i aksjen, og hvordan skal man opprettholde investorenes interesse i aksjen før, under og etter børsnoteringen?

Kapitalinnhenting, bedre likviditet og en styrket profil er alle fordeler som følger med en vellykket børsnotering, men ved utelukkende å fokusere på de finansielle aspektene, risikerer selskapene å undervurdere alt det harde arbeidet som faktisk har bragt dem dit de er i dag. Dagens investorer sparker ikke bare litt i dekkene; de tar en grundig sjekk under panseret for å se om ledelsen har kompetanse til å levere i henhold til strategien. Noe av det viktigste investorene ser etter, er merkevarestyrke. Har ledelsen bygget opp en merkevare som kan lede selskapet gjennom vanskelige økonomiske sykluser og skape langsiktige verdier for virksomheten?

I denne artikkelen ser vi på noen av fallgruvene ved en børsnotering, og legger frem noen hovedprinsipper for hvordan en merkevare kan maksimere resultatene fra dette viktige steget for selskapet.

Les artikkelen her