Uansett hva man ellers måtte mene om dem, er faktisk disse millennials – eller generasjon Y – helt annerledes enn tidligere generasjoner, det være seg som forbrukere, ansatte eller entreprenører. Som vi allerede har beskrevet det i en tidligere artikkel (lenke til forrige white paper), er dette den første generasjonen som har levd et digitalt liv. De har vokst opp omgitt av internett og digitale medier. Vaskeekte millennials husker rett og slett ikke en verden uten mobiltelefoner, digitale kameraer, tekstmeldinger, e-post og nettsurfing. Internett har åpnet en rekke dører for denne generasjonen, dører som ikke fantes i det hele tatt for generasjon før dem. Forskning viser at millenniumsgenerasjonen i 2017 utgjør den aller største gruppen når det gjelder det å være online, og at det er en gruppe med mer kjøpekraft enn noen annen generasjon før dem, inkludert de såkalte baby boomers. Som digitale eksperter, ledere av dagens sosiale kampsaker og tidlige brukere av ny teknologi, har denne gruppen en enorm innflytelse på fremtidige markedstrender.

I denne artikkelen ser vi også på hvorfor nettopp denne generasjonen er så opptatt av bedrifter og merkevarer med et tydelig purpose, eller formål som vi gjerne oversetter det til på norsk. Hva er det med denne generasjonen som gjør at de er så opptatt av at ting skal være ekte og ha et tydelig fokus?

«Purpose» er det som utgjør forskjellen for neste generasjons ledere

Det å operere med et meningsfullt formål kan knyttes opp mot menneskets ønske om å leve livet til det fulle og nå sitt fulle potensiale. Dette er en grunnleggende del av menneskenaturen. Den samme følelsen av å ha et viktig formål finner man i forretningslivet. Vellykkede bedrifter vet hva de er gode på, identifiserer et behov for det og forfølger det med lidenskap. Denne lidenskapen skaper en god sirkel. Bedriftene skiller seg ut i mengden. De vinner folks hjerter fordi deres lidenskap er smittsom, og fordi de representerer noe som dreier seg om så mye mer enn ren forretningsdrift. De skaper opplevelser som driver vekst. Alt dette resonnerer svært godt med millennials – vår «purpose-generasjon».

Merkevarelandskapet endrer seg på subtile måter, men det endrer seg. Det er flere klare indikasjoner på at purpose blir stadig viktigere for å oppnå suksess som merkevare. Dette vil jeg også gå innpå i denne artikkelen. I tillegg vil jeg utdype hvordan denne generasjonen signaliserer sin personlig identitet gjennom merkevarer, og hvordan deres forbruksvaner åpner opp for nye vekstmuligheter for bedrifter.

Les artikkelen her.