KUNDE
Protan

OPPGAVEN
Metro Branding fikk i oppgave å utvikle et kommunikasjonskonsept Protan BlueProof. Kommunikasjonen skulle skape nysgjerrighet og kjennskap i markedet, og bidra til å styrke posisjonen til PROTAN®. En innovativ takleverandør som viser samfunnsansvar ved å lansere fremtidens løsninger.

LØSNINGEN
Det ble utarbeidet en helhetlig kommunikasjon for BlueProof som fungerer i alle kanaler, mot alle markeder og målgrupper. Konseptet sørger for at Protan kan kommunisere helhetlig på alle flater og at det er en rød tråd i all kommunikasjon.

RESULTATET
Konkusjonen ble en vellykket lansering av en spennende innovasjon.

Mange virkemidler har blitt brukt. Vi har laget salgsmateriell, printannonser, digitale annonser, messestands, brosjyrer og animasjonsfilmer som forklarer løsningen. Vi har også levert landingsside på web, nyhetsbrev og mye annet relevant innhold. I tillegg er det gjort et omfattende PR-arbeid.

LES MER OM CASET HER.