Tekst: Ellen Høstmark Bustø, Client director i Metro Branding.

Du er ikke den eneste som ikke synes forandring alltid fryder! Kommunikasjon er det kraftigste og viktigste virkemiddelet for å lykkes med å forandre. Og de som lykkes best er gode på nettopp kommunikasjon og dialog.

Her er noe av det viktigste de gjør:

De involverer. De fleste av oss setter pris på å bli involvert i prosesser som berører oss. Sjansen er større for at vi blir aktive og positive medspillere i en omstillingsprosess hvis vi blir tatt med på råd, har mulighet for å påvirke og ta eierskap til forandringen. 
 
De legger til rette for tett og god kommunikasjon. Ved å sørge for at medarbeiderne får komme med både spørsmål og innspill, minsker de usikkerhet og motstand. Ved at vanskelige budskap kommer fra sjefen, gjerne ansikt til ansikt, får vi mulighet til å stille oppklarende spørsmål og få rask avklaring.
 
De har en tydelig visjon som vi kan holde fast ved gjennom hele prosessen. Vil du mobilisere, motivere og engasjere må du overbevise meg med en visjon om at endringen er nødvendig og har et viktig formål.
 
De har et godt formulert budskap om hva forandringen innebærer og krever, som hjelper oss å justere forventninger og innsats til å passe med situasjonen. Forstår vi hvorfor og hvordan noe skal endres, blir det lettere å gjennomføre endringen.
 
De gjør endringen konkret og forståelig. Usikkerhet er en naturlig reaksjon blant medarbeiderne når det varsles om endring og omstilling. Ved å invitere de ansatte til å tegne et konkret bilde av hva endringen vil innebære for den enkelte kan du ta brodden av spekulasjoner og usikkerhet. Hva betyr endringen for hver enkelt, egentlig? Hva må vi slutte eller begynne med? Får vi nye kollegaer, skal vi sitte et annet sted? Vær så konkret som mulig så fort som mulig. 
 
De holder ut selv om noen endringer tar tid og kan være krevende. Gjennom kommunikasjon motiverer, inspirerer og skaper de ny giv underveis, og spesielt når vi har holdt på en stund. De sørger for å ha noen ”quick wins” som viser fremgang å fortelle om!
 
Til syvende og sist er de gode historiefortellere. De minner ofte og gjerne om hvorfor vi gjør det vi gjør og hvor vi skal. Når målet er nådd har vi en ny, felles historie å fortelle om hvem vi er. 
 
Kanskje frydet det med forandring likevel?

Lær mer om internkommunikasjon på vårt gratis merkevareseminar på The Thief torsdag 15. mars.