Enter Sandbox er en flyttbar installasjon som lar folk prøvekjøre nye Audi Q5, i VR, i en egen bygget bane laget i sand. Man kunne lage sine egne veier, hopp og søledammer og dermed sin helt unike bane. Den fysiske banen blir forvandlet til en virtuell bane ved bruk av dybdesensorisk kamera som scanner banen til 3D-opplevelse. Etter at banen er bygget og scannet kan man sette seg inn i en simulator med et Oculus Rift headset for å kjøre sin egenbygde Sandbox i nåtid VR-opplevelse. Kjøreopplevelsen er designet for å simulere en virkelig kjøreopplevelse med alle funksjoner fra AudiQ5.

Banen ble tatt med ut til relevante steder er folk var (Kvitfjell, mm), og hadde man VR briller, kunne man få opplevelsen hjemme i stua også.

360 medieuttak

TV er den mest effektive og effektfulle kanalen både på kort og lang sikt. Samtidig vet vi at ikke alle nås like godt på TV, samt at TV ikke alltid egner seg like godt til mer komplekse budskap. Derfor måtte vi sikre et godt kanalsamspill mellom TV, digitale video-plattformer og sosiale medier.

For å ta ut maksimal effekt av de enkelte kanalene, var det avgjørende med en god kanalstrategi på hvilket innhold som skulle ut på hvilke plattformer, til hvilken tid.

For å sikre at kampanjen fikk mest mulig fortjent spredning via presse, eksperter og omtaler, ble det hele startet med et stort PR-event med lansering av Sandbox og VR-konseptet. Filmene ble så tatt ut gjennom sosiale medier noen dager før de ble rullet ut på TV/videoplattformer.

Alle omtaler/PR ble en del av den sosiale mediestrategien, som skulle sørge for at kampanjen fikk lenger levetid.

 

Les mer om caset og andre caser på https://mediacom.no/cases/