Uansett handler alt om å bygge sterke merkevarer som folk husker, liker, prøver, kjøper og anbefaler til andre. Vi ønsker å belyse tre områder vi har stor tro på for 2020, tre områder som representerer sterke virkemidler for å skape konkurransefortrinn og vekst gjennom digital transformasjon: 

 

  1. SEO (organisk søk) sikrer langsiktig synlighet og merkevarebygging i søkemotorene hvor store deler av kundereisene foregår, enten salgene dine skjer online eller offline 
  1. Riktig valg av markedsføringsteknologi gjør at du har et digitalt rigg som ikke begrenser og er utdatert, men fasiliterer for bruk av alle kreative og moderne virkemidler 
  1. Personalisering sikrer relevans og fleksibilitet i innholdsproduksjon på tvers av alle kanaler 

 

De fleste kjøpsprosesser, både offline og online, starter i søkemotorene – vær tilstede! 

SEO (organisk søk) er en etablert disiplin i faget vårt, men likevel mer aktuelt og viktig enn noengang! Hele 7 av 10 norske annonsører oppgir i Den Store Annonsørrapporten for 2019 at de skal øke investeringene i egne kanaler og innhold, og der spiller SEO en nøkkelrolle. Vi opplever også et økende fokus fra markedet på SEO. Det er et bredt og omfangsrikt felt, og ikke kun søkeord slik mange tenker: det handler like mye om digital synlighet, analyseinnsikt og merkevarebygging. 

 

Uavhengig av hvor forbrukerne er i kundereisen, tidlig eller sent, så vet vi at søkemotorene er sterkt delaktig. Merkevarer må tilgjengeliggjøre seg selv på rett måte i søkemotorene, både for å guide forbruker til en konvertering enten offline eller online, men også for å bruke søkemotorene som en kanal for ren synlighet og merkevarebygging. De som lykkes med dette evner å jobbe med SEO integrert og helhetlig mot både betalt søk, innholdsproduksjon og setter det i sammenheng med de andre markedsinvesteringene og målene, slik at man kan sikre et reellt bidrag til forretningsverdi. 

 

Forstå og investér i markedsføringsteknologi! 

Jeg har tidligere skrevet om viktigheten av å forstå og investere i markedsføringsteknologi (http://bit.ly/38XwRyc). Dette vil bare bli forsterket i året som kommer! I Den Store Annonsørrapporten for 2019 bekrefter også norske annonsører detteblant de 11 største utfordringene annonsørene oppgir fremover er riktig teknologivalg en nøkkelog videre mener 28% at investeringer i markedsføringsteknologi vil gå forbi mediespending innen 3 årPrakis befester også fokuset på dette blant annonsørene, hvor 36% (mot 29% i fjor) oppgir at de har implementert noen form for automatisering i markedsarbeidet sitt. 

Så, hvordan ser akkurat ditt teknologiske markedsføringsrigg ut? Er det stemoderlig behandlet og tilfeldig eller er det en del av strategien din allerede? Dette landskapet er krevende og fragmentert, som bransjen ellers. Derfor må også investeringer i teknologivalg profesjonaliseres i markeds- og IT-avdelinger ved og settes i en større, helhetlig forretningsmessig sammenheng. Vi må øke fokus på samspillet systemer imellom, unngå fragmentering, og gjøre en langsiktig og strategisk vurdering av hvordan teknologi skal hjelpe å løse dagens marketingutfordringer. Og det må hver enkelt virksomhet ta styring på – jo før jo bedre!  

 

Personalisering (i stor skala for massekommunikasjon) for å sikre relevans 

Relevans er fortsatt ubestridt, i alle fall når støyen øker, oppmerksomheten faller og tempoet innhold konsumeres i øker. Relevans skal sørge for at vi kommer gjennom med det vi vil si, ikke bare når ut. Med økende markedsinvesteringer i digitale kanaler er det stadig stort fokus på å være relevant for alle, hele tiden og overalt – det har det vært lenge, fordi mulighetene er uendelige og fantastiske. Av og til er dette riktig tilnærming, av og til ikke, i alle fall ikke for enhver pris kun fordi mulighetene er der. Men jevnt over øker kravet til nok, og variert nok, digitalt innhold og annonser. Samtidig er kravet til relevans like gjeldene som alltid. Personalisering er noe man som annonsør må ta stilling til: hvor mye, hvor ofte og når? Hvor bredt og hvor dypt?  

 

2020 vil handle om smart personalisering i stor skala basert på riktig (ikke mest mulig) data og innsikt, med den rette teknologien som motorDynamisk tilpasning av digitalt innhold (DCO: dynamic content optimization) muliggjør digital historiefortelling, både sekvensielt gjennom kundereisen eller isolert til enten høyt eller lavt i kjøpstrakten. Gjennom prosjekter vi har gjort på personalisering av digitalt innhold i 2019 ser vi både økt respons og effekt. I tillegg ser vi reduserte produksjonskostander og mindre tid til korrektur og administrasjon, samt større kreativ fleksibilitet og kortere tid til publisering. 

 

Ta kontakt med Mads Karlsen, Leder for Digital Innovasjon i MediaCom, hvis du ønsker å vite mer om dette.