Hvordan er det mulig?

I en hverdag hvor det blir vanskeligere å samle inn data om forbrukere på en lovlig og sikker måte, er Conversion API fremtidens metode som vil løse deler av dette problemet. Conversion API lar annonsører dele event- og konverteringsdata utført av forbrukere direkte fra deres egen server til Meta. Dette er en vesentlig forskjell fra i dag, hvor man implementerer en Pixel fra Meta på egen nettside, som igjen deler data med Meta sin plattform. Ved å sende dataen fra egen server til Meta, vil man har større kontroll over hvilke data som deles med ulike plattformer.

CAPI er en mer nøyaktig måte å spore handlinger på, samt tilskrive dem til rett plattform (Meta, Snapchat, osv.) i kampanjer. I mange situasjoner hvor Pixler kan bli blokkert av personvernkontroller, kan CAPI fortsatt spore handlinger, som for eksempel konverteringer. CAPI vil bidra med å øke datagrunnlaget som har vært nedadgående siden Apple sin IOS 14 oppdatering i begynnelsen av 2021.

Vi anbefaler ikke kunder å fjerne Pixel ved oppsett av CAPI, men å la Pixler og CAPI ligge på parallelt. I for eksempel Meta vil du da se konverteringer fra de disse to separat, uten duplikater. Over tid vil tallene til CAPI bli høyere med tallene rapportert fra Pixel som vil bli lavere.

 

CAPI Illustrasjon

Hvorfor er CAPI viktig?

CAPI alene løser ikke Cookie problemet, men det tilsikrer at du får et større bilde på dataen slik konverteringer blir attribuert korrekt, i tillegg til at det gir mer presise målinger. Mer data gir algoritmer og bedre optimaliseringsgrunnlag. Fremover er det en forutsetning for at man har CAPI dersom man skal gjøre noen inkrementelle studier med Meta. De kundene vi har implementert dette for har oppnådd 15-20 % forbedring i datagrunnlaget, med lignende forbedringer på performance.

5 fordeler implementering av CAPI vil gi

1. Kontroll av personvern: Kontroller dataene du deler og når du deler dem. Conversion API gir annonsører ekstra kontroll over hvilke data de deler. Annonsører kan velge å legge til innsikt som for eksempel å inkludere historisk informasjon som kundeverdi.

2. Mindre tap av data: Styrk hvordan du deler data med plattformer. Datadeling gjennom Conversion API kan være mer pålitelig enn nettleserbaserte metoder, ettersom Conversion API er utviklet for å være mindre utsatt for problemer som nettleserkrasj eller tilkoblingsproblemer.

3. Future Proof målingene dine: CAPI reduserer avhengigheten av tredjeparts cookies og lar deg være bedre rustet til å håndtere endringer i økosystemet for måling av resultater.

4. Forbedring av Return On Advertising Spend (ROAS): Bedre data kan resultere i en økning i avkastning på annonsering. Identifiser hvor en kunde er i kundereisen og utløs handlinger som gir et bedre resultat.

5. Bedre innsikt i kundereisen: Mer innsikt i menneskene som betyr noe for virksomheten din. Annonsører kan bruke et bredere spekter av data for å berike annonseringen sin enn det som for øyeblikket fanges opp av Pixel. Slike datakilder kan for eksempel være CRM-data, handlinger i lower funnel som kvalifiserte leads, eller multi site konverteringsløp.

Hvilke kunder anbefaler vi å implementere CAPI?

Vi anbefaler alle kunder som benytter Meta Pixel i dag, samt oppfordrer forbrukere til en handling på nettsiden, til å implementere CAPI. En forutsetning for å kunne bruke CAPI er at server side tracking er på plass.

Ta kontakt med din kunderådgiver dersom du har flere spørsmål eller ønsker bistand med implementeringen av CAPI og eventuelt server side tracking.

I denne artikkelen er Meta brukt som eksempel, men lignende løsninger er også tilgjengelig for Snapchat, TikTok og Google.