Kan man levere pizza på én time, kun ved bruk av kollektivtransport? Det var spørsmålet vi stilte oss da vi skulle lage årets trafikkvekstkampanje for Ruter. Målet er at flere skal se at kollektivtilbudet i mange tilfeller er et godt alternativ til bil, så derfor testet vi om bilvante pizzabud kunne parkere bilen til fordel for buss, trikk og t-bane. Eksperimentet ble gjennomført i Sandvika, Lillestrøm og Oslo over tre dager. 79% av bestillingene vi mottok ble levert innen én time – kun ved bruk av kollektiv transport. Ikke dårlig!

Kampanjen består av film på nett/kino, prerolls, webbannere og ukeplakater på kollektivtransport.

Filmen kan du se her: http://www.youtube.com/watch?v=NXpJQYZ_ub8