Det resulterte i Norges største ispinnebombe, som detoneres på internett allerede denne uken. Bomba er montert av McCann Oslo og FUS!.

 

- Vi ønsket maksimal oppmerksomhet rundt at Royal nå finnes på 0,5L boks, sier Salgs og Markedsdirektør Eirik Kruse. Da kampanjevinduet var kort, valgte vi å gå en litt annen vei enn tradisjonelle annonser.