TikTok har for lengst passert gamle sosiale medie-kjenninger som LinkedIn, Pinterest og Twitter i Norge når det kommer til daglig trafikk. Vi anslår nå at over 10 prosent av den norske befolkningen over 18 år er daglig innom Tiktok, og andelen daglige brukere under 18 år er antatt å være langt høyere. 

First mover advantage 

M51 har nå brukt annonseplattformen til Bytedance i overkant av et halvt år, og her er våre første erfaringer:

Den siste måneden har vi hatt en gjennomsnittlig CPM (cost-per-thousand-impressions) på rundt 5,60 kroner på TikTok. Til sammenligning så ligger Facebook og Instagram ofte over 100 kroner i CPM, mens Snapchat ofte ligger rundt 50 kroner. CPC (cost-per-click) på TikTok har vi sett ned i kun 0,78 kroner. 

Det har vært en tydelig trend de siste ti årene som understreker at annonsører som er tidlig ute med markedsføring i nye sosiale medier, og behersker dette godt, har mye å vinne på en tidlig satsning, både betalt og organisk. Vi opplevde det samme med Facebook og Instagram, og deretter med Snapchat etter de gjorde sitt inntog til Norge.

Målgrupper og segmentering

Det ser ut til at man fremdeles når best ut til aldersgruppen 13-18 år, med 18-25-åringer følgende like bak. Våre erfaringer er også at vi får godt med visninger i aldersgruppen 35-44 år. Annonseverktøyet til Bytedance ser tilsynelatende ut som en kopi av Facebook sitt annonseverktøy og har mange av de samme funksjonene. Vi opplever dog at segmenteringsmulighetene ikke er like mange eller presise som hos Facebook. 

Dårlig merking av annonsene? 

Vi ser at noen brukere synes det kan være vanskelig å skille hva som er annonser og hva som er vanlige innlegg på «For You Page» på TikTok. Det blir spennende å se om EU etterhvert vil kreve bedre merking av annonsen.  

Spådommer for 2021

Vi tror det er mange annonsører som vil dra nytte av TikTok sin annonseplattform i året som kommer. Prisene vil sannsynligvis øke når det kommer flere annonsører til, men det vil nok fremdeles være lavt sammenlignet med Facebook, Instagram og Snapchat ut 2021. 

For å lykkes på TikTok tror vi det vil være helt avgjørende å tenke nytt med tanke på innhold. De som klarer å tilpasse annonsene sine til TikTok vil få helt andre resultater enn de som ikke tenker nytt og kreativt. 

Klikk her for å få vite mer om TikTok og hvordan vi kan hjelpe deg med annonsering på TikTok.