KOMENT Oslo er kanskje mest kjent for å ha jobbet med lanseringen av BBC Brit i Norge, og konsert med Åge Aleksandersen i Royal Albert Hall. Men byrået er langt mer enn «bare» et event-/arrangements-byrå.

- Vi jobber med skreddersydde løsninger innen sampling, film, digitale kanaler, SoMe, design, animasjon, arenaproduksjon, lanseringer, arrangementer, content marketing, aktivering av sponsorater, reiser og er leverandør av profileringsprodukter, sier daglig leder i KOMENT as, Endre Storholt. Han forteller også at KOMENT Oslo blir en del av KOMENT AS med kontorer i Trondheim, Bergen, Molde og Bodø.

 - Hvorfor skifter dere navn nå?
 
- Gjennom de to siste årene har KOMENT blitt en betydelig leverandør i dette markedet over hele landet. KOMENT Oslo er en vesentlig del av dette, og det er derfor naturlig at selskapet får samme navn som søstervirksomhetene.
 
- Det finnes mange gode eventbyråer man kan velge blant. Vi ser at det er etterspørsel etter noen som tenker mer helhetlig, og kan tilby mye mer enn å være en ren eventarrangør. Det er også helt tydelig for oss at kundene er opptatt av å skape en atferdsendring hos målgruppen. En god opplevelse i seg selv er ikke nok. Det må også medføre slag på kassa, påpeker Storholt.
 
I takt med digitaliseringen og endrede medievaner flytter mange virksomheter annonsekronene til nye arenaer. Det kan være lett å gå seg bort i et ukjent landskap der mange lover mye.
 
- Kreativitet, effektive og lønnsomme leveranser og tilgang til rett kompetanse til rett tid er nøkkelen for å lykkes. Vi har kraft og ressurser til å realisere egenutviklede konsepter som understøtter virksomhetens strategiske veivalg, sier Storholt.
 
- Leier dere inn mange ressurser, eller har dere egne eksperter ansatt på alle områdene dere jobber med?
 
- KOMENT har en unik kjernekompetanse innen opplevelsesbasert kommunikasjon, og den har vi inhouse. Vi utvikler konsepter og skaffer rettigheter til attraktivt innhold, aktiverer sponsorater, distribuerer på WebTV, Google, FB, Instagram, Snapchat og i kompletterende kanaler. Vi er også gode på ledelse, salg, relasjonsbygging, merkevarebygging, konseptutvikling, regi og design/visualisering. Men på mange prosjekter er vi avhengige av gode partnere for å lykkes, så vi har lagt mye jobb i å finne gode samarbeidspartnere, sier Endre Storholt.
 
KOMENT AS så dagens lys 1. januar 2015, etter at selskapet Nordic Arena Sponsoring AS fusjonerte med Bureau247 AS. KOMENT AS er hovedselskapet, men under den samme paraplyen finnes også datterselskapene KOMENT Bodø AS, KOMENT Møre AS, KOMENT Bergen AS og SponsorLink AS samt KOMENT Oslo AS. Samlet er vi 39 ansatte som streber etter å etterleve vår visjon «Creating memories»
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Endre Storholt, daglig leder i KOMENT AS
endre@koment.no
Mobil: 915 93 916
 
Morten Johansen, leder og forretningsutvikler i KOMENT Oslo AS
morten@koment.no
Mobil: 41 123456

KOMENT Oslo showreel ser du her