Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid, en fagetat under Utenriksdepartementet. Norad jobber med å sikre kvalitet i norsk bistand.

- Da vi iverksatte arbeidet med det nye designet, fokuserte vi på forbedring av brukeropplevelsen og å lage en løsning som skulle fungere like bra for synshemmete, hørselshemmete eller brukere på mobil. Norad trengte i tillegg en oppdatering av sin webprofil og vi jobbet tett med dem for å komme frem til den nye digitale identiteten, forteller Malin Elisabeth Lindberg og Siri Bergman Stølen, som er UX-designere i Knowit Experience.

Arbeidsprosessen har bestått av å kartlegge målgrupper, skrive brukerhistorier og fasilitetere fokusgrupper. I samarbeid med Performance-avdelingen i Knowit Experience ble det gjort en analyse av bruken på dagens nettsted. Denne innsikten ble tatt med videre i utviklingen.

Underveis i prosjektet har Norad jobbet tett med Knowit Experience og utviklerne fra Knowit Solutions for å komme frem til de beste løsningen for kunden og brukerne.

- Vi har tatt brukerne på alvor og laget sider som treffer dem der de er, først og fremst på mobil. Videre er godt innhold for de som er interessert i norsk bistand løftet og gjort mer tilgjengelig. Etter alt arbeidet vi har lagt ned i siden, er vi veldig glade for at den vinner gull, sier kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm i Norad.