I en undersøkelse gjort av McKinsey under COVID-19-pandemien, sa mer enn 90 prosent av de spurte lederne at de forventer at situasjonen både vil endre kundenes behov og måten de gjør forretninger på. Færre enn 30 prosent av de samme lederne følte seg derimot sikre på at de er forberedt på å takle endringene de ser komme.

I en krise er det for mange selskap nærliggende å fokusere på å holde balansen framfor å øke farten og graden av innovasjon. Den lille frisørkjeden Floke, valgte det siste. Ved hjelp av Bio Midler fra Fylkeskommunen og kompetanse i innovasjonsmetodikk fra Sans, har frisørene utviklet og testet nyvinninger som skal gjøre kjeden bedre rustet til å møte en mer digital hverdag.

- Pandemien og regulativer fra staten kuttet all vår drift på bare noen timer. Da kunne vi  enten akseptere den situasjonen og ta tapet, eller tilpasse oss og se etter nye forretningsmuligheter, sier Gründer i Floke, Irene Stana.

I løpet av et fem dagers kurs har lederne i frisørkjeden jobbet ut flere nye forretningskonsepter som nå testes på markedet og målgruppen.

- For en grønn frisørkjede er det utelukkende positivt at det grønne skiftet ser ut til å komme hurtigere enn forventet og selv om vi i Floke alltid har vært flinke til å tenke nytt og annerledes, så har kurset gjort oss bedre i stand til å fange opp kundebehov, og forstå hvordan vi raskere kan brukerteste og implementere nye tjenester med utgangspunkt i disse behovene, avslutter Stana.

BIO-tiltaket fra fylket gir ansatte, også permitterte, muligheten til å øke kompetansen i en krevende tid.  Margrete Birkeland fra Sans er selskapets nestor innen Design Thinking og står i bresjen for å øke kompetansen og konkurransekraften til selskaper og bransjer som er spesielt hardt rammet av den pågående krisen.

   - Som leder kan det være tungt å stå alene i en krise og man har gjerne for mange branner å slukke til at man kan ta seg tid til et kurs i omstilling. Spørsmålet er om man har råd til å la være, sier Birkeland.

Birkeland og Sans viser til at selskap som under tidligere kriser, investerte i innovasjon, opplevde overlegen vekst i etterkant av krisen.

- Epidemien bærer naturlig nok med seg et hav av utfordringer for både arbeidsgiver og ansatte i en rekke bransjer, men vi ser samtidig at de selskapene som evner å tilføre ledelsen og de ansatte kunnskap om kundeinnsikt, brukertesting og lansering av nye produkter, bedre vil være i stand til å håndtere krevende markedsendringer, avslutter Birkeland.