Mener man har knekt koden
Prosjektet fra TV 2 kan beskrives som Instagram stories for nyheter og domineres av video i portrettformat. Leder for Nyhetene i TV2, Kenneth Greve, mener at de er i ferd med å knekke koden.

-For TV 2 er dette et kalkulert eksperiment for å møte den yngre generasjonens mobile bruksmønster og prefererte kilder til informasjon. Innsiktsarbeidet vi gjorde i forkant, gjorde det tydelig at generasjon Z er interessert i nyheter, de konsumerer det bare andre steder enn hva min generasjon gjør, sier Greve.

Innsiktsarbeidet fra TV 2 og designerne i Sans peker blant annet i retning av sosiale medier. Paradoksalt nok avdekker også innsikten blant de unge en redsel for å ikke være tilstrekkelig oppdatert på samfunnsendringer og dermed potensielt falle utenfor i diskusjoner og i sosiale sammenhenger. Det handler derfor ikke om motvilje mot nyhetsbasert informasjon, men formatet nyhetene blir presentert i.  

Nyheter i ny drakt
Selv om den nye plattformen i hovedsak skal levere nyheter, er partene tydelig på at brukeropplevelsen skal vike markant fra dagens nettaviser. Morten Strid i Sans forteller at brukertestene underveis var svært tydelige på at video i høydeformat var et viktig kriteria for i det hele tatt å bli vurdert som et alternativ blant målgruppen.

- Man måtte bryte med tradisjonell historiefortelling og umiddelbart presentere sakens høydepunkt for å fange interessen, selvsagt med mulighet til å fordype seg. For å kunne appellere til en målgruppe som i mindre grad identifiserer seg med TV 2, har vi også måttet strekke på TV 2 sin visuelle identitet for å styre produktet i retningen vi ønsker, påpeker Strid.

Myk Start
Prosjektet har siden mars i år vært ute i en myklansering og kanalen har nå fått på plass en dedikert redaksjon som spesifikt skal jobbe med nyheter i korte format. I 2021 vil innovasjon rundt nyheter i TV 2 fortsette, samtidig som det nye videoformatet vil bli innført i tv2.no.