Når tidene er utfordrende, blir kundelojalitet stadig viktigere. Under korona-pandemien viste det seg at lojalitetsprogrammer var et viktig verktøy for å holde på kundene. Gjelder det nå også? 

Hvordan oppleves kundene når det er økonomisk nedgang? 
Hva er prioriteringene til eierne av lojalitetsprogrammer? 
Hvilke trender vil dominere framover for å bygge lojalitet hos brukerne? 

Nøkkeltrender for lojalitetsprogrammer i 2023 

Å identifisere seg med et merke, å støtte bærekraftig utvikling, kjøpe økologiske produkter og veldedighets-aktiviteter gjennom lojalitetsprogrammer, gjør det lettere å koble varemerket sterkere til kundenes verdigrunnlag. 

Dagens forbrukere blir stadig mer bevisste overfor verdenen vi lever i. De har også tilgang til et praktisk talt ubegrenset tilbud av produkter. Med et slikt tilbud og enkle kjøpsprosesser, er det ikke lenger nok for et merke å levere et kvalitetsprodukt og gi god service. Dagens kunder ser etter autentisitet, og ønsker å identifisere seg med produktene og merkene de velger. 

2023 blir et år for analyser 

Når vi ser på rekkevidden av den økonomiske nedgangen og den høye inflasjonen, vil bedrifter innen alle bransjer måtte øke analysetiltakene sine for å kunne gi kundene den opplevelsen de trenger og forventer. 

Analyser vil bli helt avgjørende, og en fundamental faktor for å påvirke kundenes lojalitet. 

Alle bedrifter trenger solide analysemetoder som et strategisk verktøy som ikke bare er til hjelp for å forstå kundene, men også kan veilede om hvordan man får mest mulig ut av kundenes begrensede ressurser. Dette gjelder spesielt innen prioritering av aktiviteter som gir mest igjen for investeringene. 

Dagens økonomiske realiteter gjør kundene mer rasjonelle og forsiktige med pengeforbruket. Et resultat av dette blir at bedriftene stadig oftere må basere seg på nøyaktige data og analyser for å presentere seg selv og tilbudene på en måte som virkelig treffer og interesserer kundene. 

Strategien som baseres på omfattende analyser gjør det mulig med mer effektiv og skalerbar personliggjøring av lojalitetsaktiviteter både innenfor og utenfor det tradisjonelle programmet. 

Dette gir deg en mulighet for å gjøre verdifulle erfaringer, og bygge opp bedre kundeforhold. Analyser hjelper også til med å gjøre en merkevare mer synlig og gjenkjennelig for konsumentene.