Markedet for e-handel vokser sterkt, og blir stadig mer konkurransedyktig. E-handel dreier seg om mye mer enn detaljsalg, og også om produsenter med distribusjonsnettverk som stadig ekspanderer. Og mange av dem foretrekker D2C-modellen (direct to consumer).

Det innebærer at de bør mestre strategiene for e-handel, og et viktig element her er digitalisering av data for å styre den store og spredte informasjonen om produktene. Et verktøy for å hjelpe produsenten med dette er PIM (Product Information Management, eller styring av produktinformasjon). Dette skaper orden i produktdataene, forbedrer den daglige driften, og sørger for bedre samarbeid – ikke bare innad i bedriften, men også med leverandører og kunder.

 

Dette er problemene, og slik kan de løses med PIM

Administrasjon av mange ulike informasjonskanaler og salgskanaler kan være komplisert. Svært mange produsenter sitter på store mengder data fra mange kilder, og i ulike formater. Ved å lage én database kan man gjøre merkevarer mer ensartede, styrke forholdet til kundene og bedre den interne kommunikasjonen. Innsamling av data på en tradisjonell, manuell måte er en svært tidkrevende oppgave, og øker risikoen for feil.

Når både behov og vareutvalg øker, bør denne prosessen automatiseres for å gjøre jobben enklere. Et PIM-system skaper et sentralisert infosystem ved at det integreres med andre systemer. Dette gjøre det mulig å samle inn, styre og fordele alle produktbeskrivelser, enten de kommer fra et ERP-system, fra en leverandør, eller fra Excel.

Muligheten til å konfigurere spesifikke formater gjør at du kan tilpasse innholdet etter de spesielle kravene til hver salgskanal, og tilpasse informasjonen til forventningene hos B2B-, B2C- eller D2C-kunder. En positiv kundeopplevelse sikrer lojalitet og omsetning for bedriften din.

PIM gjør det mulig å:

 • Redusere kostnader ved å bruke én enkel plattform med flere funksjoner
 • Garantere ensartede og korrekte produktbeskrivelser i alle distribusjonskanaler
 • Øke rekkevidden til produkter via enklere tilgang til nye markeder
 • Sette fart på utviklingen av bedriften din
 • Øke kapasiteten og effektiviteten til de ansatte
 • Forbedre kommunikasjonen og informasjonsflyten.

 

Prosess for styring oversikt over produktets livssyklus

Det er i dag fullstendig mulig å observere utviklingen et gitt produkt har fra begynnelse til slutt. Hele prosessen bør overvåkes for å sikre en sømløs introduksjon på markedet. På de ulike stadiene av livssyklusen til et produkt, genereres massevis av data. Det er viktig å samle inn og katalogisere den tilgjengelige informasjonen i denne prosessen; blant annet produktdata, tekniske spesifikasjoner, multimedia og markedsføringsressurser, samt salgsinformasjon.

PIM-systemet støtter denne prosessen i alle stadier. Det er med på å organisere kunnskapen om produkter på en måte som gir ansatte enkel tilgang til nyttig informasjon gjennom hele livssyklusen. En stor fordel med løsningen er muligheten til å konfigurere egenskaper, tilganger og produktdata før man går til neste stadium. En full automatisering av prosessen sparer tid, og gir innblikk i hvor i livssyklusen produktet befinner seg. Kundens tillit til en merkevare er spesielt viktig, og kan være helt avgjørende i kjøpsprosessen.

Derfor er det viktig at all informasjon om et produkt er konsistent med merkevare-identiteten når informasjon deles over flere kanaler. Beskrivelsene må være oppdaterte, og illustrasjoner må stå riktig plassert. Hvem som har tilgang til redigering av PIM-systemet er avgjørende her. Bare spesifikke avdelinger får derfor tilgang til å endre spesifikk informasjon. Men PIM er likevel enkel å integrere med interne og eksterne IT-systemer. Du kan importere data fra kanaler som ERP, nettportaler og sky-applikasjoner, og eksportere dem til markedsføringskanaler, salgssystemer, kunde- og partnerpaneler, de mest populære e-handelssystemene, og flere andre informasjons- og distribusjonskanaler. Alle disse aktivitetene skjer med full sikkerhet, og med en garanti om at endringene blir oppdatert i det sentrale systemet. Dette fungerer også med de mest oppdaterte filversjonene, uansett hvilket system det er koblet til.

 

Gode beskrivelser gir høyere salg

Kunder i nettbutikker kan ikke ta på varene for å sjekke kvaliteten på dem. Derfor er detaljerte, nøyaktige og utfyllende beskrivelser spesielt viktige i kjøpsprosessen. Kvaliteten på denne informasjonen avgjør om det blir salg eller ikke. Den unike informasjonen, egnede fotos og estetikk gir deg en konkurransefordel. Kundene legger merke til – og setter pris på – en slik presentasjon, og det det gjør dem mer kjøpevillige. Med PIM-programvare kan du også lage produktpresentasjoner som kan legges ut på ulike kanaler. Legger du også inn nøkkelord i beskrivelsene, bedrer du rangeringen på søkemotorer. Alt dette øker mulighetene for at en kunde legger merke til produktet ditt.

Men PIM-systemet kan du optimere alle de digitale ressursene, og integrere dem i en strategi for søkemotor-optimalisering. Når det gjelder posisjonering i søkemotorer, støtter PIM også forberedelser av mange metoder for å presentere en spesiell beskrivelse tilpasset individuelle distributører. Automatisering av disse prosessene reduserer feilraten, samt doble sendinger som kan ha negativ effekt på posisjoneringen.

 

Reduserte faste kostnader

Det som er viktigst med automatiseringsprosesser i en bedrift er reduksjon av faste kostnader. PIM-systemet lar deg generere innsparinger samtidig som kvaliteten på arbeidet øker. Men det finnes også andre fordeler:

 • Datakontroll – med en PIM-løsning har du full kontroll over innholdet som kundene mottar.
 • Tidsinnsparing – automatisering av aktiviteter som før ble gjort manuelt.
 • Dataeksport og import – PIM-verktøy lar deg importere og eksportere data til og fra flere kanaler, noe som vesentlig forbedrer samarbeidet med både leverandører og kunder.
 • Sentral database – alle dataene er på ett sted, er alltid oppdaterte, og enkle å finne. De er beskyttet mot tap og sletting av filer, og sikret mot at ansatte dupliserer arbeidet sitt.
 • Datasikkerhet – gir bare tilgang til informasjon (både for nedlastning og redigering) til spesifikke ansatte.

 

Fordeler for bedriften

PIM-systemer øker inntektene og reduserer kostnadene. Her er litt om fordelene du kan oppnå. Raskere introduksjon av produkter på markedet – med PIM kan du levere produktinformasjon til alle salgskanaler raskere, og dermed ligge foran konkurrentene. Dette gir høyere salg, økt konvertering, og tilpasning til sesongvariasjoner. Det letter også tilgangen til digitale ressurser og kommunikasjonen mellom avdelinger. Ekspansjon til nye markeder – svært viktig for utvikling av salgsstrategier. PIM støtter oversettelse og plassering av beskrivelser, og gir effektiv levering av produktinformasjonen til mange ulike salgskanaler.

Utvidelse av vareutvalget – automatisering frigjør tilganger, noe som gjøre det mulig å utvide antallet produkter, uten risiko for lavere driftskvalitet. Støtte for integrering med leverandørens systemer gjør styringen av datasettene enklere og raskere. Full oversikt – PIM gjør deg i stand til å ha enkel oversikt og styring av innhold, fotos og andre tilganger. En av fordelene er muligheter til å modifisere og optimere innholdet i beskrivelser for å øke konverteringen. I tillegg kan en slik optimering skje samtidig i alle salgskanalene, uten behov for å involvere andre parter i prosessen.

Bedre posisjonering – optimering av nettbutikkens søkemotorer er essensielt i dagens e-handel. Jo større du er, desto mer sannsynlig er det at en kunde vil foreta innkjøp på nettsidene dine. Verdifullt innhold krydret med mange nøkkel/søkeord gir bedre søkerangeringer og sender deg nærmere en suksess.

PIM lar leverandører få full kontroll over produktdataene sine. De lagres på ett sted, noe som gjør de enklere å redigere og gjøre teksten mer selgende. «The more you tell, the more you sell,» som det heter. Gjør du det i tillegg raskt, effektivt og innbydende, er ikke suksessen langt unna.