**Tilpasset av AI**

I de senere årene har opplæringsplattformer blitt stadig mer populære, med e-læring som blir en integrert del av utdanning og et utmerket verktøy for å forbedre driften av bedrifter og institusjoner. Nøkkelen som har potensialet til å revolusjonere e-læring er kunstig intelligens (AI), som muliggjør enda bedre resultater kortere tid.

 

Hva er kunstig intelligens? 

Kunstig intelligens (AI) er en teknologi som bruker algoritmer og nevrale nettverk for å analysere og behandle informasjon. Dette gjør det mulig for den å utføre aktiviteter som er typiske for menneskelig intelligens, som: 

 • Resonnement 
 • Læring 
 • Kreativitet 

AI finner anvendelse i mange felt som medisin, finans eller utdanning. 

 

Potensialet for Chat GPT i e-læring 

Potensialet for Chat GPT vekker forskjellige følelser. For noen er det en muliggjørende funksjon; for andre representerer det en trussel om jobbtap. Uansett hva vi mener, utvikler kunstig intelligens og Chat GPT seg kontinuerlig, noe som gir store muligheter innen e-læring. Forskning på bruk av Chat AI i opplæring, produksjonstrening og samsvarstrening er allerede i gang. Resultatene fører eksperter til å konkludere med at AI-generative verktøy vil ha en enorm innvirkning på utviklingen av menneskelige ressurser og e-læringsplattformer. 

Et eksempel på AI-innovasjon er McHire-plattformen introdusert av McDonald's i 2019. Den har gjort det mulig for så mange som 1,450 restauranter å rapportere en reduksjon i rekrutteringstiden på nesten 65% og en besparelse på tre til fem rekrutteringstimer per uke. 

Ved å implementere Azure OpenAI (ChatGPT) på e-læringsplattformen, får vi muligheten til å: 

 • bygge kursrammeverk, 
 • generere aktivitetsinnhold,  
 • lage beskrivelser og tildele merkelapper for innhold, 
 • levere personaliserte kurs. 

AI i opplæringsplattformer har potensialet til å revolusjonere hele utdanningssystemet, så det er verdt å utnytte mulighetene og implementere det i prosjektene dine 

 

Vil du vite mer?

 

Innholdsskaping ved hjelp av kunstig intelligens 

AI reduserer betydelig tiden det tar å lage læringsmateriell fra flere timer til bare noen få minutter, noe som bidrar til effektiviteten i læringsprosessen. I tillegg kan AI generere personalisert innhold som quizer, testspørsmål og ledetråder, tilpasset opplæringsemnet. For kurs som er basert utelukkende på quizer, kan AI trekke fra ubegrensede kilder. Denne løsningen gir også mulighet for automatisert oppsummering av tekst for å gjøre den mer lesbar og fordøyelig. Dette gjør opplæringen mer skreddersydd for den enkelte elevs behov, noe som resulterer i en mer attraktiv opplevelse. 

 

Fordelene med å anvende AI i e-læring 

Fordelene med å implementere kunstig intelligens (AI) i e-læring er betydelige. I tillegg til å generere pedagogisk innhold, gjør AI det mulig å: 

 • Personalisere læringsprosessen, tilpasse den til studentens læringsstil, interesser og fremgang. 
 • Støtte vurdering og evaluering ved å gi tilbakemelding fra quizer og oppgaver og automatisk score oppgaver. 
 • Oppdage brukernes læringsproblemer og utføre umiddelbar intervensjon. 
 • Automatisere tidkrevende oppgaver som testvurdering. 
 • Bruke AI-baserte chatbots som virtuelle lærere, som gir umiddelbar hjelp og tilbakemelding. 
 • Skape interaktive læringsopplevelser ved hjelp av virtuell virkelighet, noe som kan øke engasjement og lærings effektivitet. 

AI kan også generere grafikk og videomateriale, noe som sparer tid og penger på fotoshoots og grafiske designeres arbeid. Teknologier som GAN-nettverket brukes til å lage unike bilder, og AI videogenereringsplattformer brukes til å produsere høykvalitets videomateriale basert på tekstinput. 

 

Oppsummering 

Utviklingen av kunstig intelligens vil ha en betydelig innvirkning på e-læring, noe som vil resultere i effektivitet og studentengasjement. Det er viktig at vi aktivt utnytter de mulighetene som kunstig intelligens tilbyr, i stedet for å motstå det. AI vil bli mer og mer til stede i livene våre, så det er verdt å holde seg oppdatert, da en mangel på utvikling kan føre til stagnasjon. 

 

Bli kjent med artikkelen!