I år kom nye revisjoner av det mange kjenner som UU, eller universell utforming. Dette er et EU-initiativ som skal sørge for at nettsteder er mest mulig ensartet utformet, og kan brukes av folk med ulike sensoriske begrensninger av for eksempel syn og hørsel. Våren 2021 ble de norske kravene skjerpet da WCAG 2.0 ble implementert. Nettsteder fra offentlige etater har frist til ut 2022 for å få sidene sine helt i samsvar med standarden, mens det stilles litt mer romslige krav til private.

Bedre tilgjengelighet

Det offentlige er først ute, og får nå tidsfrister til å skaffe seg tilgjengelighetserklæringer for nettstedene sine. På disse sidene finner du også en liste over minimumskrav som finnes i forskriften nå.

– I hovedsak dreier dette seg om at nettsider skal være enklest mulig å benytte, og være godt lesbare, forteller direktør Piotr Biernacki i programvarehuset Ideo Solutions AS. Ideo Solutions tilbyr samsvarstesting for WCAG 2.0, og kan foreslå korrigerende tiltak slik at nettsidene oppfyller standarden.

– Dette trenger ikke å være store endringer, men kan for eksempel være å legge inn et alternativ med tekst der hvor teksten i dag består av en bildefil. Det stilles også krav til å kunne endre fontstørrelse på tekster, og et minimum av kontrastforhold mellom tekster og bakgrunn.

Flere krav til sidene

– Man skal også blant annet kunne gi brukeren et alternativ når innhold presenteres som bare bilde eller bare lyd, og tilby teksting til video med lyd – altså rett og slett lage en lavere brukerterskel. Og det er jo aldri feil, fortsetter Biernacki.

Mye annet som det stilles krav om, er noe stadig flere ser som en selvfølge i dag, hvor vi ikke lenger har mange «kreative pionerer» med mildt sagt rotete nettsider:

– Sidene skal blant annet ifølge forskriften presentere «innhold i en meningsfull rekkefølge», og man skal ikke være avhengig av én enkelt «sensorisk egenskap», så som form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd for å kunne bruke nettsider, sier Biernacki.

Informasjonene på siden skal altså, kort sagt, være lett tilgjengelig for de aller fleste, komme i en fornuftig rekkefølge, og være det den gir seg ut for. Blant annet må alle lenker på sidene merkes tydelig med hvor de går. Totalt må man oppfylle minst 35 av de 61 suksesskriteriene i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0\WCAG 2.0

– Mange kan bli overveldet av mindre, mener Biernacki. – Men EU har lagt ned mye arbeid i dette, og dermed er det ikke et stort problem for fagfolk å forholde seg til forskriftene.

Også for private

Det er Digitaliseringsdirektoratet som står for den praktiske gjennomføringen i Norge, og i mai 2021 vedtok Stortinget at EUs webdirektiv blir en del av lovgivning. Kravene, samt tilgjengelighetserklæring, gjelder egentlig fra 1. januar 2022, og siste frist for gjennomføring er innen 1. januar 2023. Men allerede i dag gjelder 35 minstekrav, og også for privat sektor.

Ideo Solutions har satt seg grundig inn i både de eksisterende og kommende kravene, og har lagd verktøy for samsvarstesting (compliance audit) slik at Ideo og/eller kunden kan korrigere eventuelle avvik. Biernacki mener at mange ikke trenger å se på dette som en nødvendig onde, men snarere som et springbrett:

– De som ligger litt frampå her, kan raskt oppleve å få et konkurransefortrinn. Nettsidene blir enklere å benytte, framstår som mer oversiktlige, og gir ærlig informasjon til kundene. Dette gir i sin tur gi flere kunder som kan bruke sidene. Og i tillegg får du en offisiell samsvarserklæring, som visert at nettsidene dine har bestått testen. Det blir som en ekstra «stjerne» for nettsidene dine, sier Biernacki.