Mange unge gutter sliter med dårlig psykisk helse. 1/3 fullfører ikke videregående på normal tid, dobbelt så mange går rett over på NAV i dag som for ti år siden, og selvmord er den vanligste dødsårsaken. Mental Helse Ungdom mener dette skyldes at de ikke snakker om problemene sine. 

– Det handler om å skape en kultur der det er greit, og ikke skambelagt å snakke om ting, sier prosjektkoordinator Ivar Ree i Mental Helse Ungdom. 

96 prosent av gutter mellom 9-18 spiller dataspill.

– Derfor fikk vi ideen om Ingame, et panelprogram på innsiden av et dataspill der gutter kan snakke sammen anonymt gjennom spillkarakteren sin. Over fem episoder på Youtube blir det tatt opp temaer som; kropp, venner, skilte foreldre, selvbilde og savn, forteller kreatørteamet Marcus Hassel og Torkel Skjolden i Hausmann. 

Les hele saken og se casefilm her