Gang etter gang har BMW på sin egen måte lyktes med å bruke sin kreativitet og sine ingeniørferdigheter til å skape produkter med unike kvaliteter, for til enhver tid å imøtekomme kundenes behov. I løpet av sine første hundre år har de skapt nye segmenter og vist et sjeldent godt utviklet instinkt for å identifisere områder som ikke var dekket av andre aktører i markedet.

Les bilaget her:

http://www.digiblad.no/bmw100ar/#