For hvor mye selvskryt er egentlig for mye? Hvilke prinsipper bør dere styre etter? Og hvordan finner du det sagnomsuste «Bliss»-punktet? Under får du våre 7 beste råd på veien mot å lage en effektiv strategi for bærekraftskommunikasjon.
 
1. Finn «The Bliss Point»
Dersom du kun kommuniserer det du tror kundene ønsker vil du oppfattes opportunistisk. Forteller du på den andre siden kun om det som er viktig for virksomheten din, vil du fremstå selvsentrert og introvert. Samtidig kan typiske samfunnsaktuelle saker være for fjernt fra kjernevirksomheten, og et forsøk på å knytte seg til dem vil oppfattes som grønnvasking. Løsningen er å finne det vi kaller «The Bliss Point» – punktet der kundenes, virksomhetens og samfunnets interesser møtes. Det er først da kommunikasjonen blir interessant, relevant og substansiell.
 
2. De ansatte er dine viktigste ambassadører
Internkommunikasjon er en viktig del av en god bærekraftstrategi. Når de ansatte blir inkludert i prosessen vil ansvarsfølelsen øke, og hele virksomheten forplikter seg til å oppnå reell endring. Stolte og fornøyde ansatte er dine viktigste og mest ektefølte ambassadører.   
 
3. Ikke skryt av at ting er som før
Virksomheten din kan ha lang tradisjon for produksjonsmetoder, produkter eller standarder som nå kan kategoriseres under fanen bærekraftstiltak, men du bør være varsom med å kommunisere dette som noe nytt. Faren er at dere oppfattes som en som velger lettvinte løsninger i stedet for å ta grep for å bli bedre.
 
4. Prinsippløst er effektløst
Velg noen prinsipper som styrer bærekraftskommunikasjonen, for eksempel «åpen» og «konkret». Disse innebærer blant annet å være tydelig på hva dere ikke gjør godt nok, forklare de prioriteringene dere gjør fremover, samt å kommunisere åpent rundt resultater – gode som dårlige. Prinsippene bør være retningsgivende for hele virksomheten, og ikke kun toppledelsen eller reklameavdelingen.
 
5. Velg satsingsområder med omhu
Det er viktig å konsentrere bærekraftsinnsatsen og -kommunikasjonen på områder hvor virksomheten faktisk kan utgjøre en forskjell. Selv om FNs bærekraftsmål er et godt rammeverk, rommer de en del motsetninger du må ta stilling til. Blant annet er ikke gode miljøtiltak nødvendigvis gode klimatiltak, og omvendt. Du bør derfor konsentrere deg om de målene som er mest relevante og dekker områder som ligger virksomheten nært.
 
6. Ingen grunn til å kaste verktøykassa
Hvis dere har en overordnet kommunikasjonsstrategi, så er sjansen stor for at dere også har verktøy og prosesser tilgjengelig som dere kjenner godt fra før. Ta med deg disse inn i bærekraftskommunikasjonen og utnytt den kompetansen virksomheten din allerede har.
 
7. Sett konkrete mål
Abstrakte mål er vanskelige å kvantifisere. Vær konkret og tydelig og tidfest målene så dere alltid har noe å referere til underveis i arbeidet. Gode målinger bidrar til å øke kunnskapen om hva som fungerer og ikke, og på den måten kan dere optimalisere tiltakene og kommunikasjonen kontinuerlig. 
 
Simen Johannesen, Seniorrådgiver i Gambit H+K