Med mål om å gjøre havna tilgjengelig for Oslos innbyggere og å la dem bli bedre kjent med havna, introduserte vi derfor ideen om en årlig havnefestival for Oslo havn. Havnelangs ble første gang arrangert i 2012 og har siden fått Oslofolk til å valfarte til havna. Festivalen har fått positiv omtale i en rekke medier. Det viktigste er dog at Havnelangs bidrar til et endret inntrykk av Oslo havn for dem som deltar. De liker havna bedre enn de gjorde før.

 

Resultater:

Oslo havn ble tildelt Oslo Kommunes utmerkelse «Den gyldne pil» for beste informasjonsarbeid med Havnelangs 2012. Oslo havns kundeundersøkelse viser markant fremgang og det er særlig positivt at miljøarbeidet trekkes frem. I posisjonsundersøkelsen, gjennomført av YouGov og Dinamo, svarer 78% at de mener Oslo havn er ganske viktig eller svært viktig for Oslo som by. Omtrent like mange svarer at havna er viktig for byutviklingen i Oslo.

Arbeidet med å bedre Oslo havns omdømme er strategisk viktig fordi Oslo havn er avhengige av aksept fra befolkningen for å kunne ha tung infrastruktur og støyende havnevirksomhet midt i byen. Fremgang og positiv endring i oppfattelsen av Oslo havn er helt avgjørende for havnebyen Oslo.

Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på hvor mange som deltok på Havnelangs 2014, men det ble delt ut ca. 7000 programmer, over 800 leverte inn stemplede program og var med i konkurransene om å vinne ulike havnerelaterte premier. 1643 nysgjerrige var om bord i Christian Radich. Det var ny rekord. Elias lærte bort sjøvett til over 200 barn - her var køen lang, 200 cruisebåter i papp ble delt ut til ivrige barn som vandret rundt i havna med et lite skip under armen. 300 ville være med til topps i Tjuvtitten, og om bord på DFDS var det ca. 600 mennesker.

Totalt anslår vi at omtrent 12.000 mennesker var innom havna i løpet av 4 timer.

Havnelangs 2014 fikk også oppmerksomhet i en rekke medier som Aftenposten, Osloby og NRK Østlandssendingen - og hos andre viktige premissleverandører for målgruppen som blogger Susanne Kaluza,