- Vi har satt sammen et undervisningstilbud i verdensklasse som vi nå er kjempespente på å dele. Vi har kombinert all kurserfaringen vi har lokalt og internasjonalt, og resultatet er en serie kurs som bringer gullet fra designernes måte å løse problemer på, ut til et bredere publikum, sier Design director og leder for satsningen, Nina Volstad. 

Bølgen med innovasjon- og designtenkning har vært over oss en stund. Men for Designit har denne måten å tenke på aldri egentlig vært ny eller hatt hang til buzzwords.

- For oss er design problemløsning, og gullet fra designernes måte å problemløse på kan ha enorm verdi i alle industrier og bransjer. Den gir innvirkning på løsninger og tjenester enten de er helt nye, eller er store og små forbedringer av eksisterende løsninger. Den reduserer risiko, fordi man tar gode grep på riktig tid for å redusere risiko, og oppfordrer til å tenke nytt og annerledes. Og skal man virkelig få utnyttet gullet, må man innse at den faktisk også bør ha betydning for en organisasjons strategi og kultur, sier Volstad.

Satsningen lanseres under navnet Cooper Professional Education (CPE) - hvorfor?
- Vi er utrolig stolte over at det legendariske designstudioet Cooper har blitt en del av Designit. Grunderen av Cooper, UX-pioneeren Alan Cooper, har definert mange viktige begrep i industrien, og skrevet blant annet “About Face” og “The inmates are running the asylym” - bok-klassikere på feltet. I tillegg har selskapet nesten 20 års historie som i design-undervisning i USA, og dette har selvsagt gitt Designit som helhet økt damp på noe vi allerede har drevet med, om enn i mindre organiserte former.

- Med det som bakteppe, har vi valgt å kalle satsningen “Cooper Professional Education“. Organisasjonsmessig er dette et team med Designits som er spesielt opptatte av, og engasjerte i, spredning av tankegodset fra design som en brukersentrert problemløsningsmetode.  

Hvordan er CPE-kurs annerledes?
- For det første bygger vi nå på enda mer erfaring - og har bedre anledning til å relatere tankene til eksempler fra Norge, og å løfte blikket mot større strømninger internasjonalt. Vi har lært og kontinuerlig forbedret veldig mye av det vi allerede har gjort her i Oslo selv, og når vi nå fikk lære ytterligere fra nesten 20 års erfaring med bl.a teaching techniques, kursoppbygging og faglig innhold, føler vi at vi har løftet ting videre til neste nivå.

- Tidligere har vi holdt mye 4-dagers kurs, men med det nye opplegget baserer vi oss på 2-dagers opplegg. Dette er basert basert på erfaring fra våre studioer verden rundt, i tillegg til tilbakemelding fra markedet om hvordan å lettere få kompetansetid til å passe inn i en hektisk arbeidshverdag.

- En stor nyhet er også at vi nå også holder åpne kurs. Dette betyr at enkeltpersoner fra ulike bedrifter kan melde seg på. I tillegg holder vi selvsagt også hele kurs med kun deltagere fra én bedrift - så her finnes det noe for alle budsjetter og behov.

Hva kan kundene forvente?
- Vi begynner nå med fem ulike kurs, der noen fokuserer mer overordnet på designprosess- og tankegang, mens andre er mer spesialiserte f.eks på research teknikker eller design leadership. Bruken av tjenestedesign (service design) har hatt en skikkelig oppsving de siste årene i både offentlig og privat sektor, og vi har selvsagt også et knallbra kurs i dette.

- Etter et kurs hos oss vil deltagerne ha god oversikt over og kontroll på viktige begreper og prinsipper, og de vil ha hands-on erfaring med gode teknikker og verktøy. I tillegg garanterer vi at vi har hatt det gøy sammen og skapt masse inspirasjon! Selv om kursene har ulikt innhold, legger vi alltid stor vekt på forståelse av brukeren, en holistisk tilnærming og refleksjoner rundt konteksten hvor en løsning, tjeneste eller prosess skal ut i live.

- Når deltagerne kommer hjem vil de ha grep de kan bruke i sin hverdag, og sine prosjekter for å sørge for dette. I tillegg vil de være mye bedre rustet til å forstå når og i hvilke prosjekter på hjemmebane det kan være lurt å vurdere å få inn designere på. Og når disse prosjektene skjer, vil de ha de beste forutsetninger for å sørge for at organisasjonen får mest mulig ut av samarbeidet.

Hvem vil du anbefalte det til?
- Egentlig alle! Siden vi snakker problemløsning, er dette mye verdt for alle som skal ta del i å skape og utvikle tjenester, produkter og løsninger, enten det gjelder i det offentlige eller det private. Både de som har som mål å innovere stort, og for de som skal videreutvikle og forbedre. Og det gjelder ikke bare ting ut mot sluttbruker - vi har mange fornøyde kunder som bruker det de lærer til å utvikle internt.

- Vi tar på stort alvor det at de fleste som kommer på kurs hos oss vil være folk som har fartstid fra arbeidslivet. Vi har derfor laget et opplegg som bevisst ikke er tilbake til den tradisjonelle skole- og forelesningsbenken. Vi fokuserer på “learning through doing”, på at kursdagene er dynamiske og varierte i form, og på at instruktørene jobber med deltagerne både som grupper, par og individer. Vi tar også veldig på alvor at folk kommer inn med masse kompetanse f.eks fra sitt fag, som dette nye skal fungere sammen med. Nok tid til å reflektere over hvordan å ta ting med hjem er da viktig.

Hvem har CPE kurset tidligere?
- Fra kursene i USA har vi store navn som NASA, Bank of America, US Federal Reserves System (USA sin sentralbank), Target, Adobe og Google på kundelista - til sammen har vi faktisk undervist over 30.000 mennesker fra 5000 firmaer! Ikke minst synes jeg det er gøy å se hvor ulike industrier disse menneskene og bedriftene representerer. Fra det vi har gjort i Norge har vi også et bredt og spennende spekter, fra for eksempel Integrerings-og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for økonomistyring via Lånekassen og Statsbygg til NRK, DNB og Telenor. 

Og vi gleder oss sånn til å jobbe med enda flere små og store, offentlige og private - vi er 100% overbeviste om at tenkemåten er av stor verdi for så og si alle!

Besøk cooper.com for mer informasjon og påmelding til kurs!