Kort sagt 
Kurset i Design Research Techniques handler om research med brukere/kunder i sentrum, som har som mål å forstå de underliggende årsakene til at hvorfornoen gjør som de gjør, ikke bare avdekke atde gjør det. Vi dykker i metoder og teknikker for god, effektiv og riktig designresearch. Det passer for designere med lite erfaring i designresearch, og for andre tilstøtende grupper som produkteiere, marketing, utviklere og forretningsutviklere som trenger å forstå eller ta del i å utføre designresearch.
 
Hvem er det for?
Først og fremst:
  • Designere som har lite erfaring med verdien av og utførelsen av designresearch
  • Andre som produkteiere, marketing, utviklere og forretningsutviklere som trenger å forstå, ta del eller støtte team som utfører designresearch.
 
Hvorfor er dette relevant?
Å forstå hva brukere/kunder og potensielle brukere gjør og hvordan de gjør det er ikke nok for å lykkes med å forbedre eller utvikle produkter og tjenester. Det er enormt viktig å også virkelig forstå hvorforbrukere og potensielle brukere gjør som de gjør. Og måten å finne ut dette på er designresearch. Ulikt sine slektninger markedsreserach og salgsanalyse, fortelle nemlig designresearch historien bak. Der slektningene lener seg på kvantitativ metode for å stadfeste, lener designreserach seg på kvalitativ metode for å utforske. Det er i dette utgangspunktet den store forskjellen og verdien ligger, og vi mener designresearch burde være en del av en hver solid designprosess. Og bare så det er sagt; en god designreseracher vet også å kombinere det kvalitative med det kvantitative til slutt - alt til sitt formål!
 
Hva er vinklingen på kurset? 
Metoder fra designresearch kan brukes for å validere antagelser eller idéer, men fokus på dette kurset er utforskende designresearch. Dette er research vi gjør for å utforske og utvide perspektivet, for å lære om virkeligheten og alle de mulighetene som finnes der ute, uten å være forutinntatt om å prøve å dra i en viss retning. Når du jobber på denne måten, gir det enorme muligheter til å oppdage hvor og hvordan du faktisk bør legge trykket for å utvikle løsninger som treffer og begeistrer.
 
I forlengelsen av dette, ser vi på hvordan god designresearch er en super måte å jobbe med produktstrategi på. Når du ikke fokuserer på å validere visjoner eller antagelser, men på en mer åpen læring, danner nemlig denne researchen en solid forståelse slik at du kan sette en god kurs mot en god destinasjon.
 
I tillegg er vi opptatte av å dele hvordan man sikrer at research ikke bare blir en“todo”, men sørge for å gi kunnskapen som trengs for å legge opp løp som gir mest mulig læring og nytte for innsatsen!
 
Innhold
Vi begynner med å snakke om en typisk prosess i designresearch, og hvordan denne faktisk ofte ligner på en designprosess som helhet - man åpner opp for muligheter, snevrer inn for å fokusere på det viktigste man har lært, åpner så opp for å forstå mer om dette osv. Vi arbeider så rundt hvordan å sette klare mål og steg for researchen, selv om man skal åpne opp et landskap - blindkjøring er tross alt aldri bra! 
 
Vi jobber videre med hvordan å dra nytte av eventuell relevant research som allerede finnes, og går videre med konkrete metoder og verktøy. Vi ser på hva som er styrkene til hver av disse og når de med fordel bør velges. Utvalgte metoder og teknikker trenes også på i praksis, og vi reflekterer rundt hvordan researchteknikk som brukes i møte med brukere faktisk er reneste livsprosjektet - selv som svært erfaren er man faktisk aldri utlært i å ikke ubevisst påvirke brukere i ene eller andre retning!
 
Vi jobber videre med hvordan samle en sky av tilsynelatende rotete informasjon til verdifull og målrettet innsikt. Her fokuserer vi på hvordan å jobbe med materialet på en slik måte at man oppdager trendene som utpeker seg, forstår hva dette betyr og hvordan man kan ta det videre. Vi er her opptatt av å legge vekt på den innsikten man faktisk kan agere på. Med agere mener vi her at innsikten kan bruke til for eksempel til å lage modeller for brukere eller grupper av brukere for å vinkle videre arbeid riktig, eller innsikt man kan bruke til å bevege produktet eller tjenesten videre.  Vi er også innom hvordan du bruke teknikker fra designresearch videre i designprosessen, typisk for evaluere og validere konsepter og prototyper.
 
Mot slutten av kurset diskuterer vi hvordan å kommunisere og fremme verdien av designresearch i en organisasjon. I en bedrift hvor designresearch ikke er kjent, forstått eller verdsatt, er det ikke alltid like lett å overtale beslutningstagere til å prioritere at det brukes tid og penger på dette. I noen tilfeller er det også vanskelig å få et team til å prioritere riktig rundt reserach i en hektisk hverdag. Heldigvis har vi allerede masse erfaring rundt dette, og i deling med deltagerne finner vi sammen gode strategier for å løse disse utfordringene.
 
Format
I tillegg til å lære konkrete grep og verktøy, bruker vi tid på dele og reflektere rundt erfaringene deltagerne gjør seg i løpet av kurset. Det er mange feller å gå i, og ikke alle vil gå i samtlige i løpet av kurset, så her er det å kunne lære av andres erfaringer viktig. Vi arbeider individuelt, i par og i grupper, og har et gjennomgående kursprosjekt som blir en rød tråd for den enkelte å knagge erfaringene på.
 
Kursene i Design Research Techniques undervises av designere fra Designit Oslo, med svært lang og bred erfaring i designresearch fra designprosjekter av ulik type.
 
Kurset i Design Research Techniques kjøres som åpent kurs (individuelledeltagere kan melde seg på) hos Designit Oslo 20.-21. november 2019. Finn mer informasjon på norsk eller engelsk, og meld deg på!