Kort sagt
Kurset i Design Leadership er et lederskapskurs spesielt for de som opererer i et kreativt- eller designmiljø, enten de selv er designere eller ikke. Det har noe innhold som også forventes å finne i mer klassiske lederskaps-kurs, men er helt konkret spisset mot ledelse i kreative miljøer - og de spesielle mulighetene, utfordringene og hensynene som ligger der.
 
Hvem er det for?
Først og fremst:
  • Designere som nylig har blitt ledere/managere - enten det er teamleder, fagleder eller en annen type leder
  • Designere som har lyst å snuse på å bli manager/leder etterhvert
 
Det ivaretar også:
  • Ledere/managere som ikke er designere selv, men som har designere/kreative i sine team
  • Medlemmer av kreative/designteam som sammen ønsker å utvide teamets påvirkning i organisasjonen 
  • Ledere/managere/team i tilstøtende felt som marketing, utvikling, product owners osv, som ønsker å dra det beste fra designlederskap inn i sitt lederskap
 
Hvorfor er dette relevant?
Som leder i eller for et kreativt miljø, skal man ivareta mennesker som trenger et litt spesielt miljø rundt seg for å levere på sitt beste, og du skal ofte sloss litt andre kamper enn den gjengse leder. Du skal gjerne være champion for verdien av design - du skal gå i bresjen for at design-drevet innovasjon kan skape stor verdi for bedriften, du skal kjempe kamper for å bevise at design ikke er pynt og fluff, og du skal prøve å påvirke tankesett og kultur også utenfor teamet ditt, i en retning som ikke er like lett å kjøpe for alle rundt. 
 
I tillegg er vi opptatt av forståelsen rundt at å bygge et robust(kreativt)team og teamkultur er noe av det viktigste man kan gjøre for å øke dette teamets påvirkning og myndighet i organisasjonen rundt teamet, som igjen virker positivt tilbake på teamet. Denne selvforsterkende, positive sirkelen er det som driver designteam som lykkes!
 
Hvordan bruker vi styrken i nettopp design i dette kurset?
Viktige ting vi reflekterer rundt i kurset er for eksempel hvordan lederskap er en grunnleggende sosial prosess, og dette er noe man kan angripe litt annerledes blant designere og kreative. Dette fordi disse i en eller annen grad er vant til å fokusere på og ta hensyn til brukere og relasjoner i arbeidet sitt allerede, og dette gir noen verdier som man kan bygge fine og viktige paralleller til inn i lederskap. 
 
I tillegg kan man faktisk tenke på lederskapet sitt som en pågående service design prosess eller opplevelse - lederskapet er noe man“designer”gitt og med forståelse for konteksten. Ikke alle designere kjenner service design, men de fleste har forståelse og egne referanser til godset derifra(bevissteller ubevisst) til å kunne relatere til og bruke det i sitt lederskap. Dette gjelder for eksempel empatien med“brukeren”,ønsket om å forstå underliggende behov osv. Å forstå lederskap slik gir en verdifull plattform å bygge på i kurset.
 
Kursopplegg
Dag 1: Designteamet
Dag 1 formiddag
Vi begynner med å fokusere litt innover, og den enkelte tenker på seg selv og sin egen situasjon for å begynne fra et sted der vi jobber med våre egne verdier som leder, hvilke styrker vi har å spille på, og hvilke områder vi har å vokse på. Fokus er å øke bevisstheten rundt dette for å bruke det aktivt i sitt lederskap.
 
Dag 1 ettermiddag
På ettermiddagen utvider vi sirkelen til å tenke på teamet, og jobber med hvordan å skape en kultur som støtter myndiggjøring i teamet. Vi jobber med hvordan dra dette videre i å skape et klima og en gravitasjon rundt motivasjon, tillit, trygghet og åpen feedback som er essensielt for at kreativt og innovativt arbeid og individer skal lykkes. Vi trener på grep og metoder for å få dette til å bli en så naturlig del av rutinene, at etterhvert kan bli innvevd i kulturen. 
 
Dag 2: Organisasjonen rundt teamet
Dag 2 formiddag
Vi jobber med hvordan å samarbeide bedre med andre ledere og partnere i organisasjonen som ikke kommer fra et kreativt ståsted, og hvordan forståelse av publikumet, og kommunikasjon er en stor del av dette. Vi adresserer hvordan ting som mentale modeller, kommunikasjonsformer osv spiller sterkt inn her, og jobber med hvordan å best kommunisere om og rundt design og dens verdi for å skape økt forståelse og engasjement hos andre. 
 
Dag 2 ettermiddag
Vi jobber med hvordan å øke innflytelse i hele organisasjonen. Vi ser på hvordan man kan måle fruktene av design opp mot verdiskapningsmål bedriften har, for å lettere kunne“snakkedesign” med folk i dress. Vi jobber med hvordan å overkomme typiske utfordringer man møter i designlederskap, og med hvordan å bygge“sagaenom design” i organisasjonen for å oppnå momentet som trengs for at design skal gi den fulle verdien det har potensiale til i organisasjonen.
 
Format
Det er ingen tvil om at deltagerne på et slikt kurs allerede vil sitte på mye verdifull erfaring - uansett erfaring! I tillegg til å lære konkrete grep og verktøy, bruker vi derfor også tid på dele parallelle erfaring og relatere til det deltagerne allerede har med seg. Vi arbeider individuelt, i par og i grupper, og har en gjennomgående“groupchallenge” som blir en rød tråd for den enkelte å reflektere det de lærer tilbake til hjemmebanen slik at de ender kurset med konturene av en plan å styre etter videre. 
 
Kursene i Design Leadership undervises av designere fra Designit Oslo, med svært lang og bred erfaring både som praktiserende designere og designledere.
 
Kurset i Design Leadership kjøres som åpent kurs (individuelle deltagere kan melde seg på) hos Designit Oslo 27.-28. november 2019. Finn mer informasjon på norsk eller engelsk, og meld deg på!