Lead Designer i Designit, Chiara Lino, forteller her om viktigheten av brukeropplevelsen i valgprosessen.

Hvordan designer man egentlig gode systemer for demokratiske valg i vår digitale tidsalder?

Chiara: Smartmatic er ledende i verden innen systemer for elektronisk stemmegivning (såkalte e-valg). Elektronisk stemmegivning kan bruke forskjellige typer teknologi, som stemplede kort, optisk avlesning av stemmesedler eller egne stemme-maskiner. Fellesnevneren er at elektroniske hjelpemidler bidrar i prosessen med å stemme og telle opp stemmene.

Vi har jobbet med å designe hele valgopplevelsen for Smartmatic, inkludert design av de fysiske maskinene der folk avgir sin stemme. Smartmatic gjennomfører valg for en rekke nasjoner og stater i hele verden, fra Argentina til Belgia. De har lenge vært en ledende aktør i sin bransje, men kontaktet oss for å gjøre brukeropplevelsen enda mer inkluderende. Det har vært en fantastisk spennende og givende reise! Gjennom innsiktsarbeidet lærte vi at den optimale stemmegivningen inkluderer både fysiske og digitale treffpunkt, slik at vi kan sikre både effektivitet, anonymitet og sporbarhet.

Gjennom hele prosessen har vi hatt et ekstremt fokus på innbyggerne og deres behov. De skal føle tillit og trygghet når de avgir sin stemme på en maskin de aldri har sett før. Da må både de fysiske maskinene og hele opplevelsen være både intuitiv og pålitelig, i veldig ulike typer kulturer og kontekster. Det stiller enorme krav til universell utforming. Samtidig må maskinene tilfredsstille en rekke praktiske behov (de skal blant annet effektivt kunne transporteres lange distanser) og regulatoriske krav. 

Fortell mer om ett av prosjektene dere har utført med Smartmatic;

Chiara: Vi har blant annet designet en helt ny fysisk valgmaskin; Smartmatics A4–500. Maskinen har flere nye funksjoner for å gjøre den sikker og trygg. Den kan lett tilpasses til ulike lands krav og reguleringer, noe som er viktig ettersom de fleste land har sine egne kriterier. Den har også en rekke nye funksjoner relatert til inkludering, blant annet en ekstra stor berøringsskjerm og et lydgrensesnitt – det er viktig når cirka 15 prosent av verdens befolkning har en form for funksjonshemming. Det er kritisk at alle skal ha mulighet til å utøve sin stemmerett, trygt og anonymt.

Hvordan bidrar elektronisk stemmegivning til økt tillit til valgprosessen?

Chiara: Ved tradisjonell manuell avstemming kan det ta dager eller uker å få gjennomført og samlet inn resultatene fra alle deler av et land eller distrikt, spesielt i utviklingsland. Det gir dessverre åpenbare muligheter for valgjuks. Elektronisk stemmegivning gir større grad av effektivitet og trygghet. Med bruk av elektronisk stemmeavgivning kan vi telle og kommunisere resultatene fra et valg langt raskere, og mulighetene for juks er betydelig redusert. Det kan medføre andre typer utfordringer, knyttet til angrep på infrastrukturen og tekniske feil, men Smartmatic jobber kontinuerlig med å håndtere dette slik at så mange som mulig kan delta i demokratiet på en trygg og rettferdig måte.

Les mer her: