I 2019 ønsket Finansforbundet å revidere og redesigne nettstedet, med Dekode i førersetet som design- og utviklingspartner. Første fase av samarbeidet besto av et relativt omfattende forprosjekt, med fokus på innsikt, behovskartlegging og forankring.

Blant behovene til brukerene var å:

  • finne informasjon om lønn og lønnsstatistikk
  • finne kurs og arrangementer
  • lese om sine rettigheter på arbeidsplassen
  • finne medlemstilbud og rabatter

Mens Finansforbundets forretningsbehov var å:

  • vise frem Finansforbundet som en relevant aktør, og medlemskap som en forsikringspolise for arbeidsforholdet
  • vise frem bredden i Finansforbundets tilbud 
  • rekruttere nye medlemmer
  • differensiere Finansforbundet fra konkurrentene
  • gi de tillitsvalgte de verktøyene de trenger for å gjøre en god jobb for medlemmene og Finansforbundet (customer success)

E-læring, folk og fag

På den nye nettsiden ble det laget en integrering mot Learndash e-læringsprogram, slik at alle medlemmer raskt kan finne og delta i nettkurs.

Det ble også laget en integrasjon mot deres eget CRM-system, slik at medlemmer enkelt kan melde seg på, og delta på, arrangementer og webinarer. 

For å gjøre det enklere å navigere og finne relevant innhold ble Folk og Fag, som tidligere hadde vært en egen nettside, integrert i Finansforbundet.no. Mer enn 100 bloggartikler ble importert.

Finansforbundet.no fikk også en langt mer spenstig mal, slik at de kan varierer uttrykket i artiklene for å skape en mer spennende og variert brukeropplevelse.

Community

Det ble laget et eget community område basert på Dekode sitt produkt Nisje. Communityet er en samhandlings- og kommunikasjonsplattform for tillitsvalgte i Finansforbundet.

Målet er at communityet vil åpne en helt ny verden av muligheter for å samhandle, snakke sammen, dele erfaringer og gode tips mellom tillitsvalgte. Et eget digitalt samfunn hvor alle er bidragsytere til aktivitet og læring.

Lønnskalkulator og søkeresultater

Lønnskalkulatoren var en svært godt brukt funksjon på Finansforbundet sine tidligere nettsider og dette videreførte det også til de nye. I nytt design, litt forenklet og med en mer oversiktlig presentasjon av resultatene. 

De nye nettsidene til Finansforbundet ble lansert sommeren 2020 og er under kontinuerlig utvikling.