Utfordringer
Avinor styrer og drifter alle flyplassene i Norge – dette gir dem et stort og viktig samfunnsansvar. Kunden skulle lansere ny visuell profil og ville vise den frem til alle sine reisende. Til tross for den kompetente jobben Avinor gjør, får de ofte negativ pressedekning og oppmerksomhet på grunn av forsinkelser, flygelederstreiker eller lange køer i sikkerhetskontrollen. Med denne kampanjen ønsket vi å fokusere på den essensielle og solide jobben Avinor gjør hver eneste dag: De skaper og ivaretar viktige forbindelser mellom Norge og resten av verden.

Løsningen
Vi ønsket å visualisere forbindelsene. Fotografen Kevin Cooley – anerkjent for sine "Nachtfluge"-fotografier besøkte 8 norske flyplasser for å forevige det som skjer i lufta når vi sover. Den lange lukkertiden han bruker viser halestripene og nettverket av forbindelser. Dette understreker mangfoldet av reisemulighetene som Avinor skaper gjennom sine små og store flyplasser. Punktene i logoen brukes for å fremheve hva slags forbindelser vi ser. Bildene ble stilt ut på alle Avinors flyplasser.

Resultater
Økt kjennskap til Avinors samfunnsoppdrag blant reisende. Kampanjen ble tatt svært godt imot internt, noe som resulterte i fotoutstillinger på landets 46 flyplasser og utsmykning av Avinors lokaler i Bjørvika.