Søkeoptimalisering – eller SEO, handler om å gjøre ditt innhold, nettside eller produkt synlig i søkemotorer gjennom organisk trafikk. Det handler om innsikt og detaljer.

Her får du gode råd til hvordan du bør gå frem for best mulig resultater.

INNSIKT OG ANALYSE FØR SEO

Å skape innhold som møter forbrukerens behov, handler om å finne ut hva eksisterende og potensielle nye kunder søker av informasjon. Før du jobber med søkeoptimalisering av eget innhold, må du derfor vite noe om dette.

Start med å samle inn eksisterende data i firmaet, som brukerundersøkelser og innsikt i markedet, og trekk ut det som er relevant. Har dere ikke mye data fra før, kan dere gjennomføre nye analyser av markedet som møter produktene eller tjenestene dere tilbyr.

Selger du treningstøy, vil det være relevant å vite noe om søketrender innen treningstøy i ulike sesonger, hvor konkurrentene er mest synlig og hvor dere kan ta en posisjon.

Analysene kan du gjøre selv, eller du kan leie inn noen. Å gjøre jobben selv er kostnadseffektivt, men profesjonell hjelp gir ofte grundigere resultater som gir bedre effekt.

SLIK JOBBER DU MED SØKEOPTIMALISERING

Når du har fått et klart bilde av hva kundene etterspør og hvordan dine produkter og/eller tjenester møter behovene, er det viktig at dette kommer tydelig frem i innholdet ditt.

Det gjelder spesielt:

  • Tittel
  • Ingress
  • Bildetekst
  • Mellomtitler
  • Tekst
  • Filnavn på bilder
  • ALT-tekst
  • Meta-beskrivelse


Som nevnt tidligere, handler søkeoptimalisering om detaljer. For at innholdet ditt skal oppfattes som relevant for algoritmene til søkemotorene må de viktigste stikkordene og tema for innholdet komme tydelig frem i alle punktene nevnt her.

Viser analysene dine i første fase at svært mange søker på blant annet kompresjon, pris og kvalitet innenfor treningstøy, og dette er områder der du vet at din merkevare utmerker seg blant konkurrentene, så bør dette komme tydelig frem hele veien i innholdet.

IKKE OVERDRIV BRUKEN AV BEGREPER

Det handler imidlertid ikke om å overdrive. Begrepene må brukes der det er relevant, og det er viktig at leseren får svar på det de lurer på ved å oppsøke siden din.

På den måten vil algoritmene oppfatte innholdet ditt som troverdig og aktuelt, og sørge for at det er godt synlig i søkemotorene.