En gapanalyse beskriver nåsituasjonen til virksomheten din og den fremtidige ønskede  situasjonen. Analysen identifiserer forskjellene mellom dem, og legger en plan for hvordan de fremtidige målene skal oppnås. 

Hva målene dine er, kan være ulikt. Vi jobber imidlertid mot det som er mest sentralt for enhver bedrift – å tjene penger, samt hvordan akkurat ditt selskap skal tjene langt mer penger. 

Nøkkelen ligger i å ta utgangspunkt i den rette innsikten – for de fleste bedrifter i dag har et langt større potensial enn de er klar over. Ved å sammenligne historiske resultater med dagsaktuelle resultater, er det lett å se seg fornøyd med de siste årenes prestasjon. 

I realiteten ligger det et stort potensial der ute, som ikke er blitt avdekket.

Men det er der, høyst påviselig og målbart. Og det er denne innsikten som vil sørge for at du øker din omsetning med mangfoldige millioner. 

Forstå forbrukeren!

Innsikten vi referer til, er en detaljert forståelse av hvordan en forbruker orienterer seg og innhenter informasjon gjennom søkemotorer, samt deres behov knyttet opp til alle produkter og produktkategorier som er relevant for din bedrift.

Et arbeid som uten den rette kunnskapen og gode analyseverktøy, ofte ikke gjennomføres godt nok. For at du skal kunne se ditt fulle potensial i markedet, må du se hele bildet, forstå intensjonene bak søkefrasene og sette innsikten i sammenheng med kundereisen. 

Innholdsmarkedsføring-content-marketing-byrå-suksess-resultater.jpgINNSIKT: For å oppnå ditt fulle potensiale i markedet må du forstå forbrukeren og deres behov. Foto: Nikita Kachanovsky/Unsplash.com

Innsikt som strekker seg langt forbi den tradisjonelle definisjonen på en SEO-analyse. 

Innsikten gir et nytt fundament for hele virksomhetsstrategien og virksomhetsplanen, og konkrete mål, retninger og prioriteringer for markeds- og salgsavdelingen. 

Først da kan du lage innhold som møter behovene til kunden og bidrar til konverteringer. Innhold som tilpasses til de ulike stadiene i kundereisen, intensjonen bak søkefrasen og kjøpsprosessen, og som sørger for at din bedrift er synlig ved millioner av nye og relevante søk hver eneste måned. 

Vi i Chili Media jobber tett med SEO-ekspert Trond Lyngbø i Search Planet for å få til akkurat dette, og har sett hvordan arbeidet kan mangedoble omsetningen til bedrifter. 

– De fleste SEO-konsulenter som jobber med dette, benytter datakilder som Google Analytics og Google Search Console som henter innsikt fra eksisterende trafikk, og som dermed innhenter søkeord bedriften allerede rangerer på. Det er ikke nok, forteller Lyngbø, grunnlegger av Search Planet AS og presentert som en verdens 25 ledende SEO-spesialister på Forbes.com

– Faktisk er det en grov og kostbar feil. Når du kun ser på denne innsikten, vil du maksimalt få et bilde av 1-3 prosent av det totale potensialet du faktisk har i markedet. 

Istedenfor må du avdekke alle søkefraser gjennomført av potensielle kunder, finne eventuelle hull i kundereisen og fylle dem med godt innhold som svarer på behovene deres og bidrar til konverteringer og salg.

Da ser dere hvordan dere skal levere bedre resultater, og hvordan dere skal vokse raskere.

– Å vokse tre ganger så raskt og realisere tre år på kun ett år, for deretter å gå inn i år to med triple resultater og vokse tre ganger så raskt er interessant for de fleste, men de benytter seg ikke av muligheten, forteller Lyngbø. 

Trond-lyngbø-SEO-ekspert-Norge-Forbes.jpgSEO-EKSPERT: Trond Lyngbø, grunnlegger av Search Planet AS og rangert som en av de 25 beste SEO-spesialistene i verden. Foto: Search Planet

Økte omsetningen med 432 prosent

Resultatene i den fullstendige SEO-analysen gir utgangspunktet for din nåsituasjon i gapanalysen, og ettersom flertallet jobber med en liste av søkeord som kun tar for seg 1-3 prosent av det egentlige potensialet i markedet, så vil det være mye å hente. 

– Resultatene fra et av våre samarbeid med Chili Media, viser at arbeidet har gitt kunden en økt omsetning i nettsalg på hele 432 prosent på fem år, forteller Lyngbø.

For å sette det i perspektiv; hvis utgangspunktet til kunden var en årlig omsetning på én million kroner, så er den i dag på 432 millioner kroner. Dette illustrerer de enorme forskjellene ved å jobbe med historiske resultater, versus det å jobbe med et helhetlig bilde og ditt faktiske potensial i markedet. 

Når utgangspunktet for gapanalysen er på plass, vil det være mulig å finne hullene i kundereisen. Her avdekker vi i hvilken fase potensielle kunder faller av, hva som er intensjonen bak søket og bakgrunnen til at de ikke finner deg som tilbyder. 

På dette tidspunktet er det på tide å starte prosessen med å skape det gode innholdet, kombinert med andre sentrale grep som øker synligheten. 

– Det er viktig å forstå at synlighet i organisk søk også handler om teknologi, struktur, strategi, design/utvikling og lokasjon, forklarer SEO-eksperten. 

Lokale rangeringsalgoritmer og intensjonen bak et søk blir også stadig viktigere, og kan i dagens marked ikke bli oversett. Det er ikke et krav, men en mulighet. 

– Det er viktig å tilpasse seg økosystemet en opererer i, og en nasjonal strategi vil ikke fungere godt nok alene. Google klassifiserer søk og rangerer disse mot lokale butikker i nærheten av kunden. Ønsker du god synlighet digitalt, er det derfor viktig å jobbe med lokale søkefraser i tillegg til nasjonale, sier Lyngbø. 

Er du i et selskap med både fysiske butikker og nettbutikk, vil arbeidet drive fottrafikk til fysiske butikker i lokalområdet, i tillegg til trafikk i nettbutikken, og vise versa.  

Slik dekker vi innholdsgapet for din bedrift

Når du først kartlegger hele potensialet i markedet – nasjonalt og lokalt, kan du identifisere søkeordene som fører til at potensielle kunder faller av, også det vi kaller hullene i kundereisen. 

– Innsikten kobles opp mot pengeverdien til søkeordene. Det vil si at søkeordene settes i sammenheng med inntjeningen til et produkt eller en kategori, som gir grunnlag for dagens resultater og et utgangpunkt for det det fulle potensialet for fremtiden. Altså handler det om mer enn bare søkevolum og trafikk, forklarer Lyngbø. 

Søkeordene brytes ned til alle aktuelle temaer – underemner og ukeplan-nivåer, tjenester, produkter, sesonger, anledninger, hendelser, byer og steder, og gir et unikt utgangspunkt for det gode innholdet som skal dekke gapet. 

På dette tidspunktet kan vi prioritere hvilket innhold som skal produseres først, og som raskest gir resultater tilbake i pengekassen. 

Innholdet tar utgangspunkt i trender og tendenser i din bransje og knytter det opp mot ulike søkefraser i kundereisen, samt bedriftens mest lønnsomme produkter og tjenester. Deretter starter arbeidet med å bygge stein for stein med godt innhold til hullene er dekket. 

Ønsker du at vi skal sjekke ditt innholdsgap? Ta kontakt med oss på pt@chilimedia.no

pia-tryland-chili-pubications-markedsføring-caser-suksess-resultater.jpgPia Tryland, daglig leder i Chili Media AS.