Et bilde sier mer enn tusen ord. Det er ganske så riktig for et øye som ser, men ikke tilfellet på internett, og definitivt ikke for Google sine algoritmer.

Uansett hva formålet ditt er med nye nettsider, enten det er å skape en mer brukervennlig nettside, utvide tilbud og tjenester, bygge nettbutikk, skape en ny merkevareprofil eller forbedre uttrykk og design, så vil du å være synlig i søkemotorer, og synlighet kommer først og fremst med tekst – god tekst.

Fordelen med organisk synlighet i søkemotorer

I Chili Media jobber vi betydelig med organisk synlighet i søkemotorer. Betydelig. Dette er på bakgrunn av tre sentrale grunner:

1. Innholdet møter i større grad behovet til forbrukeren som søker.

De fleste har opplevd å gjøre et søk i Google, klikke på en betalt annonse, for så å oppdage at artikkelen du er kommet til, ikke besvarer problemstillingen din i det hele tatt. Det kan faktisk hende den handler om noe helt annet.

Dette er fordi avsenderen gjennom annonsene har kjøpt synlighet for et spesifikt ord eller begrep, men ikke nødvendigvis har innholdet som svarer på problemstillingen. Organisk innhold derimot, kommer høyt i søkemotorer gjennom en kombinasjon av relevant tekst i tittel, ingress, brødtekst, bildetekst, alt-tekst, meta-beskrivelser m.m., og er derfor langt mer relevant for problemstillingen i søkefrasen.

SØK: Det viktigste når du jobber med søkeoptimalisering er å kjenne til hva og hvordan kundegruppen din søker, og besvare dette.

 

2. Organisk innhold har lenger levetid enn innhold med betalt plassering.

Når du kjøper synlighet i søkemotorer, vil du ha synligheten så lenge du betaler for den. Når du lager godt innhold som er søkeoptimalisert etter dine kunders behov, vil det trekke trafikk hele året gjennom, og få bedre og bedre synlighet etter hvert som algoritmene plukker opp at flere klikker seg inn, bruker god tid på det innholdet og dermed kan konkludere med at artikkelen besvarer problemstillingen i søkefrasen.

3. Det koster ikke kunden/merkevaren noe når innholdet først er publisert.

Arbeid med søkeoptimalisert tekst og innhold krever mer forarbeid og innsikt, men det koster deg ingenting når det først er publisert. Og er arbeidet med innholdet godt gjennomført, vil det trekke trafikk, lesere og potensielle, nye kunder av seg selv, samtidig som algoritmene oppfatter innholdet som mer og mer relevant med tid.

Start med en søkeanalyse

Nøkkelen til å skape det gode innholdet starter med å finne ut av hva din målgruppe og potensielle kunder har behov for, lurer på og søker etter.

SEO: Før du lager en ny nettside burde du gjennomføre en søkeanalyse som kartlegger hvilke søkefraser som er relevante for dine produkter og tjenester.

 

Basert på innsikten kan vi legge en tydelig innholdsstrategi for din nettside/merkevare som viser hvilke søkeord du burde ta eierskap til og hvordan du skal kunne ta en posisjon i søkemotorene opp mot dine konkurrenter.

Søkefrasene kategoriseres etter produktene og tjenestene som gir best fortjeneste for din bedrift, relevans, søkevolum og forbrukerens behov gjennom året.

Det begynner med nettsiden

Organisk søkeoptimalisering (SEO) handler først og fremst om å lage godt innhold som møter potensielle kunders behov. Et arbeid som i de fleste tilfeller gjennomføres ved å skrive gode artikler på eksisterende nettside.

Dette er vel og bra, men det desidert beste er å starte arbeidet med å implementere alle relevante søkefraser i grunnleggende tekst og struktur på en ny nettside.

Informasjonsarkitektur

Når du har kartlagt hvilke søkefraser som er mest relevante for din merkevare/nettside, er det beste utgangspunktet for å bygge oppunder organisk synlighet i søkemotorer at du implementerer søkefrasene i selve informasjonsarkitekturen på den nye nettsiden.

Søkeanalysen gir deg viktig innsikt for hvordan informasjonsarkitekturen på nettsiden burde se ut.

 

Er du for eksempel en produsent/leverandør av gulv, er det naturlig at de overordnede produktgruppene er representert i selve grunnstrukturen for nettsiden – for eksempel vinylgulv, tregulv, parkett og laminat, og at ordbruken her tar utgangspunkt i søkefrasene.

Her er innsikten i søkeanalysen viktig, og gir ofte et nytt utgangspunkt for hvordan strukturen på nettsiden skal se ut. Et eksempel er en peisprodusent som i dag omtaler produktgruppen sin for «ildsted». «Ildsted» har et gjennomsnittlig søkevolum per måned på 2.400 søk. Ser vi derimot på ordet «peis», som en anser som et mer brukt ord i dagligtalen, oppdager vi at «peis» har et gjennomsnittlig søkevolum på 60.500 søk.

Her er det med andre ord mye trafikk og mange potensielle kunder som kan gå tapt uten den rette innsikten.

URL-struktur

En annen gyllen mulighet når du starter arbeidet med søkeoptimalisering før du lager selve nettsiden, er å implementere relevante søkeord i URL-strukturen.

En viktig regel her, er at søkeordet (ordet som er mest brukt av potensielle kunder i søkemotorer) skal være så tett inntil selve domenenavnet som mulig. Hvis vi går tilbake til eksempelet for gulv – burde altså grunnstrukturen sørge for at du har en URL-struktur tilsvarende dette:

 Https://www.gulv.no/parkett
 Https://www.gulv.no/laminat

Eller:

 Https://www.navnpåfirma.no/gulv/parkett
 Https://www.navnpåfirma.no/gulv/laminat

Desto nærmere den relevante søkefrasen ligger domenenavnet i URL-en, desto tyngre vil også nettsiden vektes for det aktuelle søkeordet av algoritmene til Google.

Innhold på nettsiden

Innhold er kort fortalt alt av tekst på nettsidene, og for en ny nettside kan det kategoriseres som informativ og grunnleggende tekst som beskriver bedriften, produkter/tjenester og kontaktinformasjon, samt artikler (inspirerende innhold), eventuelt nettbutikk – som er mer omfattende, og krever alle punktene i denne artikkelen i seg selv.

I arbeidet med en ny nettside er det viktig at dere jobber strukturert med alle informative grunnleggende tekster som skal inn på nettsidene – forside, kategorier, produktgrupper, om oss m.m. For organisk søk burde alle tekster formuleres med tanke på alle relevante søkefraser knyttet til dine produkter/tjenester, og potensielle kunders behov.

Det samme gjelder alle bilder. Sørg for at du for hvert bilde legger inn et filnavn, bildetekst, meta-beskrivelse og alt-tekst som er i henhold til relevante søkefraser.

Som et innholdsproduksjonsbyrå, ser vi her store fordeler – ikke minst langt bedre resultater, ved å bruke en skribent med erfaring innen søkemotoroptimalisering, som gjør en grundig og strukturert jobb med alle tekster, fremfor å kopiere alt over fra gammel nettside.

Artikler – inspirasjon

For artikler og inspirerende innhold, må du starte med en god kategorisering for innhold, som også skal være basert på søkefraser og kundenes behov. Hva er det kundene dine lurer på knyttet til dine produkter og tjenester?

GODT INNHOLD: Lage gode og inspirerende artikler som svarer på behovene til kundene dine.

 

Fra 3 prosent til 30 prosent synlighet på ett år

Det å lage nye nettsider som er gjennomarbeidet for synlighet i organisk søk, er mer avansert, men det gir også solide resultater.

Vi i Chili Media har gjennomført flere slike prosjekter, og det er både givende og spennende å se hvilke resultater arbeidet gir. Da vi startet arbeidet med den norske peisleverandøren Faber Peis for noen år tilbake, hadde de en synlighet i organisk søk på 3,45 prosent. Det innebærer at de er synlig blant topp-10 søkeresultater i Google, blant det vi har kartlagt som deres mest relevante søkefraser, i 3,45 prosent av tilfellene.

De er altså usynlig i 96,55 prosent av tilfellene der det blir gjennomført et søk. Det er MANGE potensielle, nye kunder som går tapt.

I dag har de en synlighet på 31 prosent, som er en økning på hele 789,6 prosent, og den fortsetter å øke etter hvert som vi produserer ytterligere gode og relevante artikler som er rettet mot sentrale søkefraser.

Ønsker du hjelp med søkeoptimalisering og tekst for dine nye nettsider? Ta kontakt med oss her.