Etter mange år med internasjonale konferanser, juryarbeid og arbeid med store og små virksomheter, er det noen fellestrekk jeg kan se med de som er aller best i faget. Her har jeg samlet åtte av mine tips:

1. En tydelig strategi

De som oppnår suksess med sin content marketing-satsing har alle én ting til felles: De har en tydelig strategi. Det holder ikke å lage en strategi som noen få personer i virksomheten forstår, og som legges i skuffen. Ikke gjør det for komplisert. Lag en strategi som er enkel å forstå og som er enkel å gjennomføre.

Tips: Lag en "elevator pitch" som alle i virksomheten kan og forstår.

LES OGSÅ: Her er content marketing trendene for 2024!

2. Langsiktig fokus

Content marketing er en langsiktig fagdisiplin. De aller fleste bruker minst ett år - kanskje lenger, tid før de ser effekten av investeringene. For å lykkes kreves det en langsiktig plan for arbeidet, konstant fokus og prioritering.

3. På målgruppens premisser

Selve navet i innholdsmarkedsføring er godt og relevant innhold på målgruppens premisser. Hva er det målgruppen er opptatt av, som er relevant for din virksomhet? Hva skal du tilby som er verdifullt og nyttig, inspirerende, informerende og/eller underholdende?

Hvordan få målgruppens oppmerksomhet, skape interesse, vinne deres tillit, bygge en relasjon og konvertere dem til lojale kunder og gode ambassadører? De som jobber systematisk med å besvare disse spørsmålene ligger et hestehode foran sine konkurrenter.

LES OGSÅ: Slik vinner du markedet

4. I tråd med virksomhetens verdier

Det er lettere å være seg selv enn å late som du er en annen. Det gjelder også for virksomheter.Lag en innholdsstrategi basert på bedriftens verdier. La mål om etterlatt inntrykk av ditt innhold være i tråd med bedriftens verdier og kommunikasjonsmål. Da får du en helhetlig markedsføring som er både troverdig og relevant.

5. Virksomhetsmål og innholdsmål

Innholdsmarkedsføring som utarbeides i tråd med bedriftenes overordnede virksomhetsmål og kommunikasjonsmål er de som lykkes best. I tillegg må du måle effekten av alt innhold som publiseres for å kartlegge at du er på riktig kurs.

Fastsett tydelige mål. Skal arbeidet styrke kjennskap og kunnskap, forbedre din posisjon som en thought leader i bransjen, skape leads og salg eller endre oppfatninger/holdninger i et marked? Fastsett tydelige mål, og lag en god plan for hvordan målene skal oppnås.

Hvordan måle innholdet:

  • Synlighet (kunden kan se budskapet)
  • Oppmerksomhet (kunden har oppfattet budskapet)
  • Engasjement (kunden responderer på budskapet)
  • Interaksjon (kunden gjør en aktiv handling som åpner en mulighet for transaksjon)
  • Transaksjon (kunden foretar et kjøp)

LES OGSÅ: Hvordan måle innholdsmarkedsføring

6. Teamarbeid

Dette er et teamarbeid. Involver bredt i organisasjonen. Sett alle rundt samme bord. Jobber du i en liten bedrift, så involver alle som har direkte eller indirekte kundekontakt.

Kundeservice har god innsikt i hvilke spørsmål kundene har. Selgerne har god innsikt i hva kundene er opptatt av og hva som får de til å velge akkurat din bedrift. Sett sammen et bredt team selv om markedsavdelingen er liten. Et team som både kan bidra med innsikt, engasjement og gode resultater.

7. Analyse og optimalisering

Strategi, planlegging, produksjon, distribusjon og analyse er fem hovedelementer i innholdsmarkedsføring. Å være tro mot det langsiktige konseptet er viktig, men det er enda viktigere å gjøre justeringer underveis. Når markedet og virksomheten forandrer seg, må også strategien justeres fortløpende. De beste lager en strategi som er kanaluavhengig og som kan utvikles i tråd med endringer i markedet og endringer i virksomheten.

8. Intern forankring

De som lykkes best med content marketing har forankret satsingen i toppledelsen, for først da blir det satt av nok ressurser. Sett milepæler og orienter om utviklingen fortløpende.

Skap involvering og engasjement internt, slik at dette blir noe hele ledelsen står samlet om.

Ønsker du flere tips å lykkes med content marketing? Sjekk ut våre nettsider eller ta kontakt på pt@chilimedia.no