Vinner-konseptet; I dialog med Østerrike — inviterer Expo-besøkende til en unik, interaktiv opplevelse basert på dialog og mulighet. I tider med allestedsnærværende informasjon er det enkelt å få raske svar, mens det er vanskelig å stille de rette spørsmålene. Dessuten, hvilken bedre måte er der for å koble kreative tanker enn gjennom en åpen dialog?

Under mottoet Connecting minds, creating the future, viser EXPO 2020 og feirer den sosioøkonomiske, teknologiske og innovative oppfinnsomheten til over 200 land fra hele verden, delt inn i tre hovedkategorier: Mulighet, Mobilitet og Bærekraft. Bleed vil være ansvarlig for den overordnede identitet, konsept, utstillings- og informasjonsdesign for paviljongen.

Vi gleder oss til å bruke hele spektret av vår kompetanse for å skape og levendegjøre en identitet og opplevelse, uttaler Svein Haakon Lia, Kreativ Leder i Bleed

Konseptet blir svært spennende og jobbe videre med, mulighetsrommet er stort og omfattende, sier Astrid Feldner, Design Director, Bleed Wien.