Da er du ikke alene. Videoer engasjerer og inspirerer stadig flere forbrukere. I sosiale medier engasjerer videoer så mye at de har utkonkurrert både bilder og tekster hva gjelder antall delinger. Dermed er det mye som taler for at også du bør komme i gang med videomarkedsføring i din bedrift — og det så snart som mulig.

Vi gir deg gode råd og konkrete forslag til tiltak du kan iverksette i din bedrift slik at dere kan nå ut til og engasjere enda flere potensielle kunder.

Last ned vår miniguide med seks geniale tips til hvordan du kan komme i gang med videomarkedsføring her.