Under ledelse av Ingunn Bjøru og Barbro Fagerbakk fortsetter også Avidly Norge å vokse i rekordfart. Veksten har vært mer eller mindre konstant siden oppstart i april 2017 og viser ingen tegn til å sakke ned i siste halvdel av 2019.

Bredt spekter av kompetanse

Tro mot inboundmetodikken og HubSpot-tradisjonen jobber Avidly for å være et litt annerledes byrå som gjør virkelighet av visjonen om å sette kundene først og de ansatte høyt.

– Avidly skal besitte et bredt spekter av kompetanse. Dette løser vi delvis gjennom ansettelser, men også gjennom oppkjøp av andre byråer som kompletterer oss, sier salgssjef Barbro Fagerbakk. 

For å kunne tilby kundene sine et bredt spekter av kompetanse har Avidly gjort et utradisjonelt valg i mediebransjen og ansatt en humanist som innholdsspesialist. Med mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og tidligere erfaring som innholdsprodusent, bringer Helene Hansen ny og spennende kompetanse til teamet i Oslo.

– Avidly er et godt sted å jobbe fordi all unik kompetanse blir satt pris på, fremhevet og utfordret. Det gjør hverdagene på kontoret både lærerike og givende, sier Helene. 

Å tørre å satse på noe utenom det vanlige

Gjennom studietiden har Helene ved flere anledninger måttet forsvare valget om å utdanne seg innenfor det humanistiske fagfeltet. Mange har vært skeptiske til nytteverdien og spekulert i om utdannelsen vil vise seg relevant i arbeidsmarkedet.

– Jeg er takknemlig for at det finnes bedrifter som Avidly. Ved å tenke litt annerledes og ta utradisjonelle valg utvides horisonten for både arbeidsgiver og arbeidstaker, forteller Helene.

Møtet med mediebransjen viser at humaniorastudenter med utdannelse innen alt fra filosofi, kulturhistorie og språk i aller høyeste grad har kompetanse som er relevant for arbeidsmarkedet, også utenfor det tradisjonelle fagområdet.

– For å kunne skrive tekster som treffer et bredt spekter av lesere er det nødvendig å kjenne til ulike diskurser, kulturelle fellesskap og retoriske tradisjoner. Dette er vår felles referanseramme som danner utgangspunktet for all kommunikasjon. Med bakgrunn fra litteraturvitenskapen sitter du på denne kompetansen og som innholdsspesialist i Avidly opplever jeg at dette kommer veldig godt med. Kundene våre gir også uttrykk for at de setter pris på innspillene jeg kan komme med, avslutter Helene.