Gjennom en strategisk og kreativ workshop med Energi Norge kom vi frem til at vi ønsket å vise fram hvordan det elektriske skiftet allerede påvirker norsk samfunnsliv. For å illustrere dette falt valget på verdens første fullelektriske passasjerkatamaran, Future of Fjords, som er bygget i Norge og frakter turister daglig mellom Flåm og Gudvangen. Her kunne vi få fram det storslåtte landskapet og vise et fartøy som opererer med ren batteridrift. 

Vi ønsket å vise hvordan fergen både bidrar til økonomisk vekst i turist- og båtbyggerbransjen – uten at det går på bekostning av et sårbart miljø.