Sammen med Bodø i Vinden gjennomførte vi et forprosjekt og workshop der vi utviklet idé og konsept. Serien spiller på humor gjennom overdrivelse og gjenkjennelighet.

 Se mer om produksjonen her.