Å trekke for mye skatt gjør tilværelsen trangere enn den trenger å være. Løsningen ble å vise dette bokstavelig i form av tre unødvendig trange rom. Rommene er nøyaktig tilpasset formatene de skal brukes i. Se her:  Skattekort i alle formater