Skrevet av: Aron Wallden, Director of E-commerce, Wavemaker

I Wavemaker er vi opptatt av å forstå forbrukers kjøpsreise for å identifisere vekstmuligheter for ulike merker og tjenester. En stadig mer avgjørende faktor for vekst, er hvordan de samme merker og tjenester tilrettelegger for sømløs og enkel e-handel.

Dette er artikkel nummer to om e-commercetrender 202X. Den første finner du her.

Quick-commerce

Quick-commerce er en trend som mange allerede kjenner til, og selv har vært med å drive frem. Det finnes få vellykkede oversettelser, men «hurtighandel» er kanskje det nærmeste vi kommer.

Til tross for at Q-commerce er en trend som ikke er ny eller ukjent, mener vi den absolutt må med når vi snakker om trender som vil være med å definere netthandelsmarkedet de kommende årene.  

Før vi ser nærmere på hvordan Q-commerce har og vil utvikle seg, er det greit å definere hva som regnes som hurtighandel, og hva som faller utenfor.

Forskjellen mellom E-commerce og Q-commerce defineres av tiden det tar fra en ordre er lagt til den leveres. Q-commerce leveres nesten uten unntak på døren med et bud, og for at det skal regnes som hurtighandel bør leveransen skje innenfor 60 minutter etter bestilling. Alt utover dette regner vi som klassisk E-commerce.

Så hvorfor mener vi Q-commerce er en så viktig trend? Jo, det er det flere årsaker til.

Her er noen av dem:

  • Etter den eksplosive veksten hovedsakelig drevet frem av covid, forventer forbrukeren og kundene dine mer. De forventer rask og smidig levering, gjerne på døren hjemme eller på kontoret.

  • Muligheten for rask levering er nå for mange viktigere enn pris. Med dagens situasjon med økende innkjøpspriser og marginpress blir det å finne konkurransefortrinn som ikke baserer seg på pris og kampanjer stadig viktigere.

  • Q-Commerce forventes å vokse i et raskt tempo globalt. Ifølge Forbes vil Q-Commerce omsette for 715 milliarder i 2025 (opp fra 250 milliarder i 2020).

  • Vi har allerede nevnt nye vaner og preferanser formet av covid og lockdowns.

  • En ny arbeidshverdag der mange jobber mer hjemme i fra (de fleste liker fortsatt å bestille hjem vs kontoret).

  • En aldrende befolkning, der mange nå har erfart de positive og komfortable sidene av netthandel og rask levering.

  • Q-Commerce gjør det mulig å få dekket spontane behov som man tidligere var avhengig av en fysisk butikk for å få løse.


Er det så enkelt?

På overflaten virker Q-Commerce som en smal sak å implementere. Dog er det er flere grunner til at ikke «alle» har kastet seg på trenden allerede. Til tross for at teknologien er mer eller mindre moden og samarbeidspartnere finnes, vil det kreve både organisatoriske og økonomiske investeringer for å eventuelt lykkes med en slik satsning.

Vi kan starte med hva som kreves av nyinvesteringer i programvare og teknologi, før vi kommer inn på investeringer og endringer av mer fysisk art.

Uten å gå inn på spesifikk teknologi, kan vi allikevel slå fast at man må ha god kontroll på data, og benytte seg av denne ved hjelp av støttesystemer for å predikere salg, og hvilke produkter som egner- og lønner seg å selge via en Q-Commerce partner. Den valgte partneren vil ha tilgang til moderne programvare som regner ut effektive leveranse-ruter og sampakking for en best mulig leveranse.

Den mest kostnadskrevende og komplekse utfordringen som må løses, handler om vareflyt og tilgjengelighet av de fysiske produktene dere ønsker å selge med kort leveringstid.

For aktører med mange fysiske butikker, er det ofte enklere å komme i gang. Man bør likevel ikke undervurdere viktigheten av de gode rutinene og den interne kommunikasjonen som kreves for å motta, ekspedere og pakke ordre med en veldig kort leveringsfrist. Her kreves det både nok kapasitet og vilje fra de ansatte, samt stålkontroll på lagerbeholdning.

Den siste tiden har «dark stores», eller fremskutte lagre, økt i popularitet. Dette er ofte løsningen for aktører som ikke har et utbredt butikknettverk. Flere store norske netthandlere er allerede i gang med leveranser fra slike lagre, der de i første omgang fokuserer på varer som kjøpes mer eller mindre på impuls, er enkle å håndtere, har høy omløpshastighet og har god nok avanse til å dekke frakt og håndteringskostnader.

Oppsummert

Trolig vil ikke Q-commerce passe for alle. Men for bedrifter med passende produkter, god nok teknologi og kapasitet, er det absolutt noe å vurdere for å møte kundenes stadig økende forventninger.

C2C

Den siste trenden i denne artikkel-serien er på mange måter tett koblet til trenden «Social Commerce» som vi var inne på i den første artikkelen.

C2C står for (som dere kanskje allerede har gjettet) Customer-2-Customer.

Denne formen for handel er i seg selv ikke noe nytt. Faktisk kan man argumentere for at dette er noe vi har holdt på med i alle tider. Så hvorfor tar vi det opp som en trend å følge med på nå?

Det er det flere grunner og drivere til:

Vi kan starte der vi innledet. Social commerce, og nye plattformer tilrettelegger og forenkler handel og kommunikasjon mellom privatpersoner. Finn.no har riktig nok eksistert en god stund, men tjenester som Tise, Bookis, Facebook Marketplace, og sosiale medier gjør det enklere og mer inspirerende enn før både for selgere og kjøpere.  

Også ny teknologi og muliggjørende tjenester bidrar til at dette er en voksende trend. Verdt å nevne er blant annet samarbeidet mellom Wolt og HeltHjem som gjør at privatpersoner nå kan sende pakker fra dørmatten som leveres til mottaker i løpet av 30 minutter, 7 dager i uken!

Generelt er også brukergrensesnitt og opplevelse blitt mye bedre for både selgende og kjøpende privatkunder, noe som bidrar til mer bruk og flere transaksjoner.

Av andre viktige drivere må selvfølgelig sirkulærøkonomi og bærekraft nevnes. Et tema som ikke kan få noe annet enn økt fokus de kommende årene. En annen driver som på kort sikt trolig vil påvirke etterspørselen etter second-hand og med det bidra til økt C2C handel er det krevende økonomiske landskapet vi er på vei inn i. Mange vil bli mer prisbevisste og med det ønske å handle mer brukte produkter (som i de fleste tilfeller vil være billigere).

Hvorfor er så denne trenden viktig for deg som jobber med markedsføring, teknologi og netthandel?

Jo, til tross for at det kanskje ikke øker omsetningen i deres butikk, er det viktig å forstå deres kunders atferd og driverne i markedet. Noen aktører er allerede i gang med beslektede satsninger. Et godt eksempel er XXL’s satsning, der de reparerer, sertifiserer og selger brukte telt og annet sportsutstyr i utvalgte varehus.

Andre aktører tilrettelegger for egne communities der deres kunder kan bytte, og kjøpe selge produkter som har gått ut av produksjon eller er etterspurte.

Vi tror denne trenden er kommet for å bli, og vi tror den vil vokse i årene som kommer.

Ønsker dere å vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere å navigere i et komplekst marked, eller er nysgjerrig på flere trender? Kontakt oss her. Eller legg meg til på LinkedIn.

Wavemaker tror vi det alltid finnes nye veier for å skape vekst. Fundamentert i forståelse av forbrukers kjøpsreise innen kategorien jobber vi hver dag med å avdekke vekstpotensialet for våre kunder. Gjennom å sømløst knytte media, content og teknologi sammen, endrer vi holdninger og forbruker vaner for å realisere vekstpotensialet.

Wavemaker er 100% eid av WPP og ligger under GroupM paraplyen. WPP er verdens største aktør innen kommunikasjonsfaget på tvers av reklame-, media- og PR-byråer. GroupM er mediebyråparaplyen til WPP.