Kategorien «onlineaktører» representerer nå også hele 20 prosent av det totale TV-volumet i Storbritannia. Dette viser at veksten i kategorien har gjort onlineaktører dobbelt så stor som nest største kategori. 

Også i Norge ser TV-husene vekst i denne kategoriens tilstedeværelse.

- Årsaken til dette er trolig mange, men det avgjørende er selvfølgelig at aktørene ser god effekt og får avkastning på TV-kjøpene. TV sikrer bred dekning, høy oppmerksomhet og lav eksponeringspris på fullførte visninger med lyd, sier leder i foreningen Tenk TV, Bjørn Solvang.

Bjørn Solvang i Tenk TV på den store annonsørdagen 2021. Foto: Helge Brekke.

Attention Economy på alles lepper

Tall fra GroupM og Wavemaker viser at over halvparten av forbrukerne har bestemt hvilke aktører de ønsker å vurdere når de går inn i aktiv fase.

- Attention Economy eller oppmerksomhetsøkonomi er på alles lepper om dagen og spesielt for onlineaktører er det viktig å etablere mental tilgjengelighet for å være med i vurderingssettet når forbrukere går fra passiv til aktiv fase og selve kjøpsprosessen starter, sier Solvang som fortsetter:

- For å sikre effektiv og lønnsom merkevarebygging ser vi at rene onlineaktører går til kanalen som defineres som den viktigste for merkevarebygging blant norske annonsører, nemlig TV.

- Ikke noe nytt

Hallvard Aase-Nilsen jobber i mediebyrået Wavemaker og mener at onlineaktørene nå inspireres av de mer tradisjonelle retailaktørene. 

- Ecomm opplevde en enorm boost på mange områder som følge av korona, og nordmenn gikk i likhet med mange andre markeder gjennom en digital transformasjon – en sterkere modenhet for netthandel. De fysiske butikkene måtte styrke sitt tilbud for netthandel, og de rene nettbutikkene måtte utnytte momentet som ligger i den digitale transformasjonen i befolkningen, sier Hallvard Aase-Nilsen innsiktsdirektør i mediebyrået Wavemaker, som legger til:

- For de rene nettbutikkene handler det om å gjøre det som tradisjonell retail har gjort i alle år; bygge sitt basesalg gjennom å styrke merkevaren og effekt på mellom og lang sikt. Marketingmessig er det ikke noe nytt, det er bare at de rene nettbutikkene som har vært sterkt perfomancedrevet i sin kommunikasjon har blitt litt mer voksene.

TV med høyest effekt

I presentasjonen av årets annonsørrapport kunne ANFO opplyse om at 82 % av annonsørene svarte at TV er den viktigste kanalen til å bygge merkevare.

- Å se fremtidens næringsliv omfavne TV som reklameformidler viser en styrke i TV som kanal og hvilken effekt TV leverer for nye kategorier og selskaper, sier Solvang som avslutter:

- En annen spennende observasjon er at Business Science sitt metastudie på salgsmodelleringer viser at TV leverer høyest effekt blant alle kanaler på branding, men den viser også at ROI på salgskampanjer er enda høyere.

Lurer du på mer om annonsering på TV? Ta kontakt med Bjørn Solvang i Tenk TV.