Når du skal bytte byrå kan selve byråpitchen være en veldig omfattende prosess – ofte altfor omfattende – for alle parter. Det kan skape frustrasjon både hos annonsør og byrå. Byråene vet ikke helt hva de skal levere på, og ender opp med å bruke mye tid på en jobb de ikke får noe igjen for.

– Jeg snakket med en byråleder forleden, som skal forbli anonym. Vedkommende uttrykte problemet på en veldig treffende måte: «vi brukte 150 timer, vi fikk ikke kontoen, og vi lærte ikke noe som helst». Det er nok litt for mange som kjenner seg igjen i dette utsagnet, og det er et problem. Ikke bare for byråene, men for annonsørene også.

Det sier Knud Fahrendorff, daglig leder i Elect. Selskapet ble startet av Teft og ANFO for å hjelpe byråer og annonsører finne hverandre, slik at begge parter kan få et mest mulig fruktbart samarbeid.

Elect kartlegger og undersøker i forkant

– I prosessen vår bruker vi mye tid på å hjelpe annonsøren med å definere hva de egentlig har bruk for. Basert på det skriver vi i Elect en brief sammen med annonsørene, og går tilbake for å undersøke hvem vi tror kan levere på den briefen. Siden vi har inngående kjennskap til byrålandskapet vil vi da typisk kunne finne de fem mest egnede som vi vil invitere til et innledende intervju. På mange måter er det som en rekrutteringsprosess, forteller Fahrendorff.

Det innledende intervjuet er ikke et som krever mye forberedelse fra byrået. Det gjennomføres sammen med annonsøren, og tar gjerne et par timer. Deretter hjelper Elect annonsøren med å velge ut to eller tre byråer som inviteres inn til en workshop. I denne skal byrået fasilitere diskusjon sammen med annonsøren omkring noen konkrete problemstillinger.

– Det vi ser etter da er hvordan byråene faktisk jobber med problemstillingen, og hvordan de jobber sammen med annonsørene. Det gir et mer realistisk inntrykk av hvordan et fremtidig samarbeid vil fungere enn en klassisk pitch, samtidig som selve prosessen er langt mindre omfangsrik for begge parter.

– Det handler om både tid og kvalitet

Ved å bruke tid på å lage en så presis og treffende brief som mulig får Elect mulighet til å snevre inn antallet byråer som blir med allerede fra den innledende runden av. Det gjør også at de neste stegene tar mindre tid for annonsøren å håndtere.

– Vi vet at mange sliter med å finne ressurser til å gjennomføre en god prosess. Man blir spist opp av interne møter og krav, så alt ender med å dra ut i tid. Men vår måte å gjøre dette på handler ikke bare om tid, men også om kvalitet, sier Fahrendorff, og utdyper:

– Når byråene kommer inn til workshop ber vi dem ikke løse et case, som for eksempel «skriv en kommunikasjonsstrategi» eller «forbered kreative løsninger». Slikt er et enormt ressurssluk for byråene, og vi tror heller ikke det predikerer et godt samarbeid over tid. Den tradisjonelle metoden viser mer om du klarer å løse akkurat den oppgaven du får, men den oppgaven kommer aldri igjen.

Finn partneren som fungerer med deg

Elect sitt grunnsyn er at å finne en partner du fungerer godt sammen med er et spørsmål om dere har samme filosofi og kompatible prosesser – og selvfølgelig om byrået har kapasiteten og kompetansen til å løse oppgavene de får.

– Vår oppgave opp mot byråene er å styre prosessen fra A til Å. Vi går ikke inn i det for å prøve å finne feil hos byråene underveis, men vil heller gi byråene best mulig grunnlag til å levere på det annonsørene vil og må ha. Noen oppfatter pitching som at annonsøren leter etter feil, og kjører eliminasjonsmetoden, men litt enkelt sagt prøver vi heller å spille byråene gode underveis. Målet er å gi annonsørene det best mulige beslutningsgrunnlaget, som er det det hele handler om, forteller Fahrendorff i Elect.

Men hva med annonsører som ikke ønsker å kjøre en full prosess?

– Det er selvfølgelig også et alternativ. Hos oss kan du velge en full pakke, men du kan også velge å få hjelp til deler av prosessen. Vi kan for eksempel hjelpe til med å lage en brief, for annonsører som ønsker å styre resten av løpet etter sin egen modell. Det viktigste er at du ender opp med en partner som du er fornøyd med.

Ønsker du å vite mer om hva Elect kan hjelpe din bedrift med? Les mer her!